Gennemførelse af personalesamtaler (venteliste)

På kurset lærer du at fastlægge formål og indhold i de forskellige personalesamtaler, planlægge samtaleforløb, så de opleves værdifuldt for de involverede parter, anvende relevante interview- og spørgeteknikker under forskellige personalesamtaler og gennemføre gode personalesamtaler.

Mål med kurset

Efter kurset har du lært at afholde relevante personalesamtaler på det operationelle niveau, herunder ansættelses- og afskedigelsessamtaler med medarbejdere. Du har også lært at fastlægge forskellige personalesamtalers formål og indhold, hvordan samtalen kan skabe værdi for begge parter, fået viden om hvad der skaber en god personalesamtale og lært relevant interview- og spørgeteknik.

Målgruppe Kurset retter sig mod AMU-målgruppens ledere med personaleansvar. Det vil sige ledere med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau.
Varighed af kurset 3 dage
Pris 570,00 kr.
AMU-nr 40446

Praktiske oplysninger

Spørg kursussekretæren.

Kurset henvender sig til dig der er interesseret i HR relaterede opgaver. 

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

860,- pr. dag pr. fuldtidsansat i AMU-målgruppen.

Info om VEU: Klik her

For at være i AMU-målgruppen, skal din uddannelse svare til niveau 1-4 på DUN niveau. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Har du en uddannelse svarende til niveau 5 eller over (på listen), er du udenfor AMU-målgruppen og betaler derfor kursets fulde pris.

Kontakt

ElseLoneHolm.jpg
Else Holm Kursussekretær Videreuddannelse

Telefon: 33 41 91 62 E-mail: elh@brock.dk