Grundlæggende Lederuddannelse 2

Den Grundlæggende Lederuddannelse 2 er et helt nyt forløb for dig, der gerne vil være endnu skarpere til ledelse. Du har måske allerede taget Den Grundlæggende Lederuddannelse eller andre lederkurser og vil nu have endnu flere redskaber i værktøjskassen.

Mål for kurset

Den Grundlæggende Lederuddannelse 2 er en skattekiste for ledere, og blandt emnerne er anerkendende ledelse og distanceledelse. Du prøver også kræfter med værktøjer som forhandlingsteknik og økonomistyring, ligesom vi kommer til at arbejde med udvikling af talenter og rekruttering.

Målgruppe Du bør som minimum have ledererfaring for at deltage på kurset.
Varighed af kurset 9 dage
Pris 1.894,00 kr.
7724 (For kursister der ikke tilhører AMU-målgruppen)

Praktiske oplysninger

42833 Anerkendende ledelse (2 dage)

Du bliver præsenteret for den samlede uddannelse, får præsenteret de andre ledere og deres virksomhed for og får et indblik i, hvordan forløbet vil være tilrettelagt pædagogisk og hvorfor.

Den anerkendende tilgang går igen gennem alle moduler, som den også gør på Den grundlæggende lederuddannelse 1. Det betyder, at både den måde vi arbejder på, taler sammen på på kurset og arbejder med teorierne tager afsæt i, at tingene forholder sig, som de gør, og det accepterer vi og forholder os konstruktivt til.

Vi forstår organisationer som arbejdsfælles-skaber, hvor vi skaber mening i den måde, vi er sammen på.  

Faget ”Anerkendende ledelse” bygger bro fra GLU, hvor der bliver mulighed for at dykke mere ned i anerkendende kommunikationsværktøjer.

48372 Ledelse på afstand (2 dage)

Mange ledere på Den Grundlæggende lederuddannelse har givet udtryk for, at det kan være rigtig svært at lede, når man ikke er fysisk tæt på sin medarbejder. Men distanceledelse er et vilkår, der er blevet almindeligt i takt med at opgaver og ledelsesstrukturer er blevet ændret, og mange ledere har fået flere medarbejdere og flere enheder under sig.

Ledelsesopgaven bliver selvfølgelig ikke en helt anden, blot fordi den skal løses på andre vilkår. Men ledelse på afstand er alligevel noget særligt, fordi meget af det, vi kender som god, synlig og nærværende ledelse, er meget sværere at praktisere på distancen.

Alle ledere har brug for viden om ledelse på afstand, for det handler jo ikke bare om, at man måske sidder i hver sin ende af landet, men lige så meget om, at en leder ikke kan være fysisk til rådighed døgnet rundt. Derfor bliver e-mailkommunikation og telefonsamtaler overordentligt vigtige.

- Dette kursus vil være tilgængeligt fra 1/1 2017

40653 Lederens rekrutteringsværktøjer (2 dage)

Til trods for, at Danmark og resten af verden har været igennem en økonomisk krise, er der stadig brug for at rekruttere medarbejdere, og det bliver vigtigere og vigtigere at rekruttere den rigtige til den rigtige post.

Arbejdsmarkedet vil i fremtiden være præget af en tilgang af små årgange samtidig med de store årgange trækker sig tilbage. Samtidig har de nye årgange på arbejdsmarkedet en anden tilgang til og et andet syn på at søge job og blive tiltrukket af en virksomhed.

På dette kursus lærer du at holde fokus på den balancerede samtale, hvor lederen tænker på en fundamentalt anderledes måde i forhold til rekruttering. Kurset vil tage temaer som ansættelsesudvalgets roller, jobanalyser og kompetenceprofiler op. Du lærer samtidig, hvordan du kan afholde et godt interview.  

Her ud over vil vi arbejde med at bruge jeres egne netværk, som måske er større, end I måske regner med. Der findes undersøgelser, der konkluderer at der kan være fordele ved at basere rekruttering af nye medarbejdere på uformelle anbefalinger fra nuværende medarbejdere.

Netværksrekruttering kan være med til at skabe: 

  • Færre rekrutteringsomkostninger
  • Færre oplæringsomkostninger
  • Færre kontrolomkostninger
  • Et homogent ansøgerfelt
  • Hurtigere ansøgningsprocedure

47471 Lederens værktøjer til at udvikle ledertalenter (2 dage)

I de senere år har der været stigende fokus på at gøre en ekstra indsats for talenterne i Danmark, ikke mindst for at sikre Danmarks konkurrencedygtighed i det globale videnssamfund.

Den afhænger af, at vi bliver dygtigere til at udvikle talenter. Derfor skal de mest talentfulde have bedre plads til at udfolde sig, så de kan udnytte deres potentiale til fordel for samfundets og deres egne fremtidsmuligheder.

Talent smitter, og de dygtiges indsats er med til at trække de andre op og bidrage til fællesskabet.

Talentudvikling tilfører energi og trivsel til afdelingerne og kan være med til at styrke det generelle niveau på arbejdspladsen. På dette modul lærer du både at spotte ledertalentet og får redskaber til at få talentet til at folde sig ud.

40005 Virksomhedsstrategier og økonomistyring (2 dage)

På dette modul arbejder vi med strategier ift. portefølje, vækst og konkurrencesituationen samt forslag til logistikstyring. Økonomistyring er ikke blot en forudsætning for, at jeres virksomhed bliver ledet ordentligt, men den er også et vigtigt redskab til at planlægge fremtiden.

Hovedformålet med den økonomiske styring er at forsyne jer med et redskab, der kan anvendes til at dirigere virksomheden hen mod optimal gevinstmaksimering i en given situation og at gøre det i overensstemmelse med de fastlagte mål.

Økonomistyringen har desuden mere specifikt til formål at sammenligne realiserede tal med tilsvarende budgetter og at forklare årsagen til, hvorfor det eventuelt ikke ligner hinanden.

Det giver ledelsen en realistisk baggrund for at planlægge fremtidige handlinger. Når vi skal tilrettelægge økonomistyringssystemet, kan det være en god idé at opdele styringen sådan her: Aktivitetsstyring, kapacitetsstyring, likviditetsstyring samt finansstyring.

43575 Lederens forhandlingsteknik (3 dage)

Enhver forhandling bør som udgangspunkt bygge på åben dialog. Og det kan være et mål med forhandlinger at gøre modparten til partner i en forhandling, der drejer sig om at finde løsninger.

Så her kommer en lille historie om Abraham Lincoln: Lincoln holdt under borgerkrigen en tale, hvori han med sympati omtalte rebellerne i sydstaterne. En ældre dame bebrejdede ham, at han talte så venligt om sine fjender, som han først og fremmest burde tænke på at udslette. Hans svarede således: "Sig mig engang, frue, udsletter jeg da ikke mine fjender, hvis jeg gør dem til mine venner?"

På kurset gennemgår vi forhandlingens faser, win/win filosofien, lederens forberedelse, tips og tricks samt teknikken bag en succesfuld aftale. Der foregår altid former for forhandling i en virksomhed, store som små. Da forhandling handler om kommunikation, dykker vi dybere ned i kommunikationens redskaber og deres betydning for succesfulde forhandlinger.

Kursusforløbet retter sig mod AMU-målgruppen – dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet. Medarbejdere med en højere uddannelse kan også deltage på kurset, men er ikke berettiget til VEU-godtgørelse. Kursusforløbet kan tages samlet eller som enkeltstående fag.

Der udstedes kursusbevis efter gældende regler for Arbejdsmarkedsuddannelserne. Hvis du ønsker en mere detaljeret beskrivelse af de enkelte kurser, kan du finde dem på www.efteruddannelse.dk

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

13 dage

871,- pr. dag pr. fuldtidsansat i AMU-målgruppen.

Info om VEU: Klik her

For at være i AMU-målgruppen, skal din uddannelse svare til niveau 1-4 på DUN niveau. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Har du en uddannelse svarende til niveau 5 eller over (på listen), er du udenfor AMU-målgruppen og betaler derfor kursets fulde pris.

Kontakt

ElseLoneHolm.jpg
Else Holm Kursussekretær Videreuddannelse

Telefon: 33 41 91 62 E-mail: elh@brock.dk

Tilmeld

Tilmeld kursusforløb fra 11. marts til 13. juni 2019:  Tilmeld nu via efteruddannelse.dk 

Tilmeld kursusforløb fra 6. maj til 21. august 2019: Tilmeld nu via efteruddannelse.dk