Interkulturel kompetence i jobudøvelse

På kurset lærer du gennem brug af interkulturelle handlemåder og værktøjer at håndtere mødet med etnisk og kulturel forskellighed professionelt i din jobudøvelse.

Mål med kurset

Efter kurset har du lært at håndtere mødet med etnisk og kulturel forskellighed i din jobudøvelse på professionel vis.

Målgruppe Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.
Varighed af kurset 3 dage
Pris 354,00 kr.
AMU-nr 43766

Praktiske oplysninger

På kursusforløbet bliver du undervist i  kulturel betinget forskellighed i adfærd og servicebehov, og lærer på baggrund heraf at differentiere din myndigheds- og serviceudøvelse.

Du lærer desuden:

- Interkulturel forståelse byggende på professionel respekt for forskellighed.
- At skelne mellem acceptable og ikke acceptable adfærdsformer i jobudøvelsen i forhold til kulturel forskellighed.

Du bør arbejde med forskellige kulturer i en administrativ funktion.

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

871,- pr. dag pr. fuldtidsansat i AMU-målgruppen.

Info om VEU: Klik her

For at være i AMU-målgruppen, skal din uddannelse svare til niveau 1-4 på DUN niveau. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Har du en uddannelse svarende til niveau 5 eller over (på listen), er du udenfor AMU-målgruppen og betaler derfor kursets fulde pris.

Kontakt

ElseLoneHolm.jpg
Else Holm Kursussekretær Videreuddannelse

Telefon: 33 41 91 62 E-mail: elh@brock.dk

Start 6. februar 2019 Interkulturel kompetence i jobudøvelsen

Start 3. april 2019 Interkulturel kompetence i jobudøvelsen

Start 11. juni 2019 Interkulturel kompetence i jobudøvelsen

Start 12. august 2019 Interkulturel kompetence i jobudøvelsen

Start 2. oktober 2019 Interkulturel kompetence i jobudøvelsen

Start 2. december 2019 Interkulturel kompetence i jobudøvelsen