Kommunikation og feedback i administrativt arbejde

På kurset lærer du at lægge en strategi for forskellige typer samtaler med kunder borgere og kolleger, herunder at bruge relevante kommunikationsteknikker og give konstruktiv feedback.

Mål med kurset

Efter kurset kan du sætte rammer og lægge en strategi for forskellige typer samtaler med kunder, borgere og kolleger, f.eks. vejlednings- og rådgivningssamtaler. Du har lært at anvende et sprogbrug tilpasset samtalens formål, og kan hermed bidrage til en effektiv opgave- og problemløsning. Herunder kan du aflæse kropssprog, anvende aktiv lytning og relevante spørgeteknikker samt give konstruktiv feedback, sådan at de administrative kommunikative opgaver løses bedst muligt.

Målgruppe Uddannelsen er udviklet til personer i faglærte og ufaglærte jobs, som arbejder med eller ønsker at arbejde med borger- og kundekontakt knyttet til det administrative arbejde.
Varighed af kurset 1 dag
Pris 118,00 kr.
AMU-nr 47297

Praktiske oplysninger

På kursusforløbet bliver du undervist i at bruge et sprogbrug som er tilpasset samtalens formål, og du kan dermed bidrage til en effektiv opgave- og problemløsning. Du lærer at aflæse kropssprog, anvende aktiv lytning og relevante spørgeteknikker samt give konstruktiv feedback, sådan at de administrative kommunikative opgaver løses bedst muligt.

Du bør have erfaring med borger- og kundekontakt knyttet til det administrative arbejde.

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

871,- pr. dag pr. fuldtidsansat i AMU-målgruppen.

Info om VEU: Klik her

For at være i AMU-målgruppen, skal din uddannelse svare til niveau 1-4 på DUN niveau. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Har du en uddannelse svarende til niveau 5 eller over (på listen), er du udenfor AMU-målgruppen og betaler derfor kursets fulde pris.

Kontakt

ElseLoneHolm.jpg
Else Holm Kursussekretær Videreuddannelse

Telefon: 33 41 91 62 E-mail: elh@brock.dk

Start 4. marts 2019 Kommunikation og feedback i administrativt arbejde

Start 6. maj 2019 Kommunikation og feedback i administrativt arbejde

Start 12. august 2019 Kommunikation og feedback i administrativt arbejde

Start 23. september 2019 Kommunikation og feedback i administrativt arbejde

Start 4. november 2019 Kommunikation og feedback i administrativt arbejde