PRIVATLIVSPOLITIK & COOKIES

For at du kan få undervisning og en uddannelse på en skole som Niels Brock, er det nødvendigt, at skolen behandler (indsamler, opbevarer og bruger) nogle oplysninger om dig. Det beskriver vi i vores privatlivspolitik. Vi bruger cookies til at give dig den bedst mulige oplevelse på siden. Cookies bruges til statistik og målrettet markedsføring. Hvis du klikker videre på siden accepterer du, at der sættes cookies. Læs mere om Niels Brocks privatlivspolitik og brug af cookies her

Kommunikation og feedback i administrativt arbejde

På kurset lærer du at lægge en strategi for forskellige typer samtaler med kunder borgere og kolleger, herunder at bruge relevante kommunikationsteknikker og give konstruktiv feedback.

Mål med kurset

Efter kurset kan du sætte rammer og lægge en strategi for forskellige typer samtaler med kunder, borgere og kolleger, f.eks. vejlednings- og rådgivningssamtaler. Du har lært at anvende et sprogbrug tilpasset samtalens formål, og kan hermed bidrage til en effektiv opgave- og problemløsning. Herunder kan du aflæse kropssprog, anvende aktiv lytning og relevante spørgeteknikker samt give konstruktiv feedback, sådan at de administrative kommunikative opgaver løses bedst muligt.

Målgruppe Uddannelsen er udviklet til personer i faglærte og ufaglærte jobs, som arbejder med eller ønsker at arbejde med borger- og kundekontakt knyttet til det administrative arbejde.
AMU-nr 47297
Varighed af kurset 1 dag
Pris 124,00 kr.

Start 12. august 2019 Kommunikation og feedback i administrativt arbejde

Start 23. september 2019 Kommunikation og feedback i administrativt arbejde

Start 4. november 2019 Kommunikation og feedback i administrativt arbejde

Praktiske oplysninger

På kursusforløbet bliver du undervist i at bruge et sprogbrug som er tilpasset samtalens formål, og du kan dermed bidrage til en effektiv opgave- og problemløsning. Du lærer at aflæse kropssprog, anvende aktiv lytning og relevante spørgeteknikker samt give konstruktiv feedback, sådan at de administrative kommunikative opgaver løses bedst muligt.

Uddannelsesbeviset giver mulighed for at varetage jobfunktioner i virksomheder/organisationer, som beskæftiger faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere inden for det jobområde, arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig imod, og som er beskrevet i uddannelsens centralt godkendte handlingsorienterede mål. Personer, som har dette uddannelsesbevis, har på en række områder mulighed for at få beviset anerkendt ved optagelse på en erhvervsuddannelse (merit). I bekendtgørelsen for erhvervsuddannelserne findes der nærmere bestemmelser om merit.

 

Uddannelsesbevis udstedes af Niels Brock til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.

 

Du bør have erfaring med borger- og kundekontakt knyttet til det administrative arbejde.

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

871,- pr. dag pr. fuldtidsansat i AMU-målgruppen.

Info om VEU: Klik her

For at være i AMU-målgruppen, skal din uddannelse svare til niveau 1-4 på DUN niveau. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Har du en uddannelse svarende til niveau 5 eller over (på listen), er du udenfor AMU-målgruppen og betaler derfor kursets fulde pris.

Kontakt

Kursussekretær for Videreuddannelse
Eva Vernerlund Kursussekretær for Videreuddannelse

Telefon: 33 41 96 12 E-mail: eve@brock.dk