PRIVATLIVSPOLITIK & COOKIES

For at du kan få undervisning og en uddannelse på en skole som Niels Brock, er det nødvendigt, at skolen behandler (indsamler, opbevarer og bruger) nogle oplysninger om dig. Det beskriver vi i vores privatlivspolitik. Vi bruger cookies til at give dig den bedst mulige oplevelse på siden. Cookies bruges til statistik og målrettet markedsføring. Hvis du klikker videre på siden accepterer du, at der sættes cookies. Læs mere om Niels Brocks privatlivspolitik og brug af cookies her

Kommunikation og feedback i administrativt arbejde

På kurset lærer du at lægge en strategi for forskellige typer samtaler med kunder borgere og kolleger, herunder at bruge relevante kommunikationsteknikker og give konstruktiv feedback.

Mål med kurset

Efter kurset kan du sætte rammer og lægge en strategi for forskellige typer samtaler med kunder, borgere og kolleger, f.eks. vejlednings- og rådgivningssamtaler. Du har lært at anvende et sprogbrug tilpasset samtalens formål, og kan hermed bidrage til en effektiv opgave- og problemløsning. Herunder kan du aflæse kropssprog, anvende aktiv lytning og relevante spørgeteknikker samt give konstruktiv feedback, sådan at de administrative kommunikative opgaver løses bedst muligt.

Målgruppe Uddannelsen er udviklet til personer i faglærte og ufaglærte jobs, som arbejder med eller ønsker at arbejde med borger- og kundekontakt knyttet til det administrative arbejde.
AMU-nr 47297
Varighed af kurset 1 dag
Ufaglært/faglært 124 kr.
Videregående uddannelse 696 kr.

Start 04. november 2019

Start- og slutdato: 4. november 2019 - 4. november 2019
Tilmeldingsfrist: 14. oktober 2019 kl. 12:00

Start 14. januar 2020

Start- og slutdato: 14. januar 2020 - 14. januar 2020
Tilmeldingsfrist: 24. december 2019 kl. 12:00

Start 04. marts 2020

Start- og slutdato: 4. marts 2020 - 4. marts 2020
Tilmeldingsfrist: 12. februar 2020 kl. 12:00

Start 06. maj 2020

Start- og slutdato: 6. maj 2020 - 6. maj 2020
Tilmeldingsfrist: 20. april 2020 kl. 12:00

Praktiske oplysninger

Uddannelsesbeviset giver mulighed for at varetage jobfunktioner i virksomheder/organisationer, som beskæftiger faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere inden for det jobområde, arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig imod, og som er beskrevet i uddannelsens centralt godkendte handlingsorienterede mål. Personer, som har dette uddannelsesbevis, har på en række områder mulighed for at få beviset anerkendt ved optagelse på en erhvervsuddannelse (merit). I bekendtgørelsen for erhvervsuddannelserne findes der nærmere bestemmelser om merit.

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

For deltagere som tilhører AMU-målgruppen ydes tilskud til uddannelsen.

AMU målgruppen er defineret ved uddannelse svarende til  DUN-niveau 1-4. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Er din uddannelse på DUN-niveau 5 eller højere, er du ikke i AMU-målgruppen, og du skal derfor betale fuld pris.

Er du ledig?

Niels Brock udbyder også AMU kurser til ledige. Hvis du vil tilmeldes skal du udfylde en særlig blanket kaldet AR237. Den kan du finde her. Når du har udfyldt blanketten og din A-kasse har underskrevet den, kan du sende den med mail til kursus@brock.dk

For kursusdeltagere i AMU-målgruppen er der mulighed for at arbejdspladsen kan få kr. 871,- pr. dag/fuldtidsansat i løntabsgodtgørelse.

Du kan læse mere om Løntabsgodtgørelse her

Kontakt

Kursussekretær for Videreuddannelse
Eva Vernerlund Kursussekretær for Videreuddannelse

Telefon: 33 41 96 12 E-mail: eve@brock.dk