Kommunikation og konflikthåndtering

På kurset lærer du at skelne mellem professionel serviceorienteret adfærd og mellem konfliktfremmende og -dæmpende adfærd, samt at anvende dette gennem din personlige fremtræden og adfærd i forbindelse med serviceydelser.

Mål med kurset

Efter kurset er du i stand til at skelne mellem professionel serviceorienteret adfærd og mellem konfliktfremmende og -dæmpende adfærd, samt at anvende dette gennem din personlige fremtræden og adfærd i forbindelse med serviceydelser.

Målgruppe Uddannelsesmålet retter sig mod personer, der arbejder inden for de jobområder, hvor der tilbydes AMU-uddannelser.
Varighed af kurset 3 dage
Pris 354,00 kr.
AMU-nr 44853

Praktiske oplysninger

På kursusforløbet lærer du at anvende enkle teknikker til håndtering af konflikter med baggrund i forståelse af menneskers psykologiske spil og forskellige roller, herunder egne roller og adfærd i forhold til kolleger, ledelse samt brugere, som fx kunder, patienter, beboere m.v.
Du bliver undervist i krisereaktioner og lærer at anvende samtaleteknik og udvise forståelse for andres liv- og arbejds-situationer på en respektfuld måde og håndtere aggressive episoder på en hensigtsmæssig serviceorienteret og mindre konfrontativ måde.

Kurset er målrettet dig der har med mennesker at gøre i dit daglige arbejde. 

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

871,- pr. dag pr. fuldtidsansat i AMU-målgruppen.

Info om VEU: Klik her

For at være i AMU-målgruppen, skal din uddannelse svare til niveau 1-4 på DUN niveau. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Har du en uddannelse svarende til niveau 5 eller over (på listen), er du udenfor AMU-målgruppen og betaler derfor kursets fulde pris.

Kontakt

ElseLoneHolm.jpg
Else Holm Kursussekretær Videreuddannelse

Telefon: 33 41 91 62 E-mail: elh@brock.dk

Start 10. april 2019 Kommunikation og konflikthåndtering - service

Start 19. juni 2019 Kommunikation og konflikthåndtering - service

Start 21. august 2019 Kommunikation og konflikthåndtering - service

Start 16. oktober 2019 Kommunikation og konflikthåndtering - service

Start 10. december 2019 Kommunikation og konflikthåndtering - service