Kompetenceafklaring af medarbejdere (venteliste)

På kurset lærer du at gennemføre kompetenceafklaring af medarbejdernes virksomhedsrelevante faglige og personlige kompetencer og formidle resultatet til relevante personer.

Mål med kurset

Efter kurset har du lært at gennemføre kompetenceafklaring af virksomhedsrelevante faglige og personlige kompetencer hos virksomhedens medarbejdere gennem anvendelse af de værktøjer og metoder, som er fastlagt i den konkrete virksomhed til opfyldelse af mission, vision og mål. Du har også lært at formidle resultatet af kompetenceafklaringen til relevante personer.

Målgruppe Du arbejder med HR-relaterede opgaver, herunder kompetenceafklaring.
Varighed af kurset 1 dag
Pris 118,00 kr.
AMU-nr 40405

Praktiske oplysninger

Spørg kursussekretæren. 

Kurset henvender sig til dig der arbejder med HR relaterede opgaver. 

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

860,- pr. dag pr. fuldtidsansat i AMU-målgruppen.

Info om VEU: Klik her

For at være i AMU-målgruppen, skal din uddannelse svare til niveau 1-4 på DUN niveau. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Har du en uddannelse svarende til niveau 5 eller over (på listen), er du udenfor AMU-målgruppen og betaler derfor kursets fulde pris.

Kontakt

ElseLoneHolm.jpg
Else Holm Kursussekretær Videreuddannelse

Telefon: 33 41 91 62 E-mail: elh@brock.dk