Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen

På kurset lærer du at håndtere vanskelige kunder, ved at anvende teknikker til konflikthåndtering. Du lærer om kropssprogets betydning for forbedring af opstået konflikt i kundesituationer.

Mål med kurset

Efter kurset er du rustet til at håndtere vanskelige kunder ved at anvende teknikker til konflikthåndtering. Du kan, med kendskab til kropssprogets betydning, forbedre situationer i forhold til opstået konflikt i kundesituationer.

Målgruppe Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.
Varighed af kurset 1 dag
Pris 118,00 kr.
AMU-nr 45389

Praktiske oplysninger

På kursusforløbet lærer du hvordan du håndterer vanskelige kundesituationer gennem brug af konstruktive kommunikationsværktøjer.
Du bliver også undervist i forskellige kundetyper med det formål at forstå, hvordan de skal tackles i forhold til god kundeservice. Du kan, ud fra kendskabet til egne styrker og begrænsninger, vurdere hvornår en konflikt er uundgåelig og kende teknikker til at håndtere konflikter, der ikke umiddelbart kan løses.

Kurset henvender sig til dig der arbejder med mennesker til dagligt. 

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

871,- pr. dag pr. fuldtidsansat i AMU-målgruppen.

Info om VEU: Klik her

For at være i AMU-målgruppen, skal din uddannelse svare til niveau 1-4 på DUN niveau. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Har du en uddannelse svarende til niveau 5 eller over (på listen), er du udenfor AMU-målgruppen og betaler derfor kursets fulde pris.

Kontakt

ElseLoneHolm.jpg
Else Holm Kursussekretær Videreuddannelse

Telefon: 33 41 91 62 E-mail: elh@brock.dk