Konflikthåndtering ved operativ myndighedsudøvelse

På kurset lærer du at udøve differentieret konflikthåndtering under hensyn til situationen og borgernes forskelligheder, herunder en øget evne til at vurdere konflikter og konfliktsituationer.

Mål med kurset

Efter kurset er du rustet til at udøve en differentieret konflikthåndtering under hensyntagen til situationen og borgernes forskelligheder. Herunder bliver du bedre til at vurdere konflikt og konfliktsituationer samt at forebygge og undgå en eventuel eskalering under hensyntagen til faglig etik, magtanvendelse og egen sikkerhed.

Målgruppe Kurset er rettet mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.
Varighed af kurset 3 dage
Pris 354,00 kr.
AMU-nr AMU-nr.45168

Praktiske oplysninger

På kurset bliver du undervist i: 

  •  vurdering og håndtering af potentielle konfliktsituationer i jobudøvelsen i relation til den lovhjemlede handlepligt i forhold til sikring og opretholdelse af fred, ro og orden bl.a. gennem brug af konfrontationsteknik.
  • Håndtering af rollen som mediator, herunder konsekvenser af egen adfærd i forhold til borgeren.

Kurset er henvendt dig der sidder i en servicefunktion. 

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

860,- pr. dag pr. fuldtidsansat i AMU-målgruppen.

Info om VEU: Klik her

For at være i AMU-målgruppen, skal din uddannelse svare til niveau 1-4 på DUN niveau. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Har du en uddannelse svarende til niveau 5 eller over (på listen), er du udenfor AMU-målgruppen og betaler derfor kursets fulde pris.

Kontakt

ElseLoneHolm.jpg
Else Holm Kursussekretær Videreuddannelse

Telefon: 33 41 91 62 E-mail: elh@brock.dk