Kontering af køb, salg, drift af biler og ejendom

På kurset lærer du - under hensyntagen til juridisk ejerforhold, lovgivning, god bogføringsskik, kontoplaner og momsregler - at kontere og bogføre køb, salg, finansiering og drift af biler og fast ejendom og omkostninger vedrørende lejede lokaler.

Mål med kurset

Efter kurset kan du under hensyntagen til den til enhver tid gældende lovgivning og god bogføringsskik, uanset virksomhedstype og arts- eller funktionsopdelte kontoplaner.

Målgruppe Administrative medarbejdere med lidt eller uden regnskabsmæssig erfaring, i handels- og servicevirksomheder eller institutioner. Kurset henvender sig til medarbejdere, der arbejder eksempelvis med registrering og bogføring af hændelser i virksomheden og udøver en decentral kontering af bilag.
Varighed af kurset 2 dage
Pris 236,00 kr.
AMU-nr 45960

Praktiske oplysninger

På kursus lærer du følgende: 

  • at kontere og bogføre køb, salg, leasing- og driftsudgifter af biler, herunder problematikker omkring moms og blandet drift
  • at kontere og bogføre ejendommens driftsudgifter, herunder frivillig
  • at momsregistrere og istandsætte lejede lokaler, samt at skelne mellem aktivering af istandsættelse af lejede lokaler eller udgiftsføre disse
  • at kontere og bogføre anskaffelse af fast ejendom, herunder omkostninger hertil og finansiering heraf.

Kurset henvender sig til dig, der eksempelvis arbejder med registrering og bogføring af hændelser i virksomheden og udøver en decentral kontering af bilag.

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

860,- pr. dag pr. fuldtidsansat i AMU-målgruppen.

Info om VEU: Klik her

For at være i AMU-målgruppen, skal din uddannelse svare til niveau 1-4 på DUN niveau. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Har du en uddannelse svarende til niveau 5 eller over (på listen), er du udenfor AMU-målgruppen og betaler derfor kursets fulde pris.

Kontakt

ElseLoneHolm.jpg
Else Holm Kursussekretær Videreuddannelse

Telefon: 33 41 91 62 E-mail: elh@brock.dk