Kreditorstyring

Du lærer at sikre den optimale kreditorstyring, vedr. vare-, omkostnings- eller pengekreditorer, herunder optimere leverings- og betalingsbetingelser, interne kontroller ved varemodtagelse, analyser og likviditetsoversigter.

Mål med kurset

Efter endt kursus kan du arbejde med styring af kreditorer i et bogholderi, og du kan oprette og vedligeholde kreditorer, sikre optimal kontrol og styring af indgåede leverings- og betalingsaftaler, herunder optimering af betalingsaftaler i forhold til kredittid og kontantrabatter. Du har efterfølgende forståelse for kreditorerne som et vigtigt element i likviditetsstyringen i virksomheden.

Målgruppe Administrative medarbejdere med regnskabsmæssig erfaring i handels- og servicevirksomheder eller institutioner. Kurset henvender sig til medarbejdere, der er beskæftiget med kreditorstyring herunder oprettelse af kreditorer, sikring af aftale leverings- og betalingsvilkår overholdes, og styring af interne kontroller og optimering af likviditeten gennem styring af betalinger.
Varighed af kurset 1 dag
Pris 118,00 kr.
AMU-nr 45961

Praktiske oplysninger

Du lærer at udarbejde og anvende forskellige former for statistikker herunder likviditetsoversigter, herunder indblik i de nøgletal, der beskæftiger sig med likviditet. Et mål er, at du kan opstille interne kontroller til sikring af betaling af korrekte leverancer og håndtere alle former for vare-, omkostnings- og/eller pengekreditorer.

Kurset henvender sig til medarbejdere, der er beskæftiget med kreditorstyring herunder oprettelse af kreditorer, sikring af aftale leverings- og betalingsvilkår overholdes, og styring af interne kontroller og optimering af likviditeten gennem styring af betalinger.

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

860,- pr. dag pr. fuldtidsansat i AMU-målgruppen.

Info om VEU: Klik her

For at være i AMU-målgruppen, skal din uddannelse svare til niveau 1-4 på DUN niveau. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Har du en uddannelse svarende til niveau 5 eller over (på listen), er du udenfor AMU-målgruppen og betaler derfor kursets fulde pris.

Kontakt

ElseLoneHolm.jpg
Else Holm Kursussekretær Videreuddannelse

Telefon: 33 41 91 62 E-mail: elh@brock.dk

Start 28. november 2018 Kreditorstyring

Start 10. januar 2019 Kreditorstyring

Start 7. marts 2019 Kreditorstyring

Start 13. juni 2019 Kreditorstyring

Start 29. august 2019 Kreditorstyring

Start 10. oktober 2019 Kreditorstyring

Start 20. november 2019 Kreditorstyring