Kvalitet og kundeservice i et kundekontaktcenter

På kurset lærer du at anvende situationstilpasset kundekontakt med fokus på kvalitet og service i overensstemmelse med virksomhedens politikker og mål, samt at forstå betydningen heraf for virksomheden som helhed.

Mål med kurset

Efter kurset er du i stand til at anvende præcis og nuanceret formulering i forbindelse med såvel telefonbetjening som skriftlig korrespondance og anden korrespondance og i overensstemmelse med fastlagte politikker og profilmål i kundekontaktcenteret.

Målgruppe Uddannelsesmålet retter sig mod personer, der arbejder med kundekontaktcenter funktioner.
Varighed af kurset 1 dag
Pris 118,00 kr.
AMU-nr AMU-nr.47247

Praktiske oplysninger

På kursusforløbet lærer du at forstå kundekontaktcentrets forretningsidé, arbejdsopgaver og økonomistruktur herunder omkostningerne ved henholdsvis god og dårlig kvalitet i forbindelse med servicering af virksomhedens kunder. Du lærer at bruge begreberne kvalitet og service i udførelsen af konkrete arbejdsfunktioner i forhold til optimering af eget arbejde, og dermed skabe grundlag for kundeloyalitet og udbygning af eksisterende kundegrundlag. Du vil også få forståelse for, hvad arbejdsfunktionen betyder for virksomheden som helhed. Desuden får du kendskab til kommunikativ kvalitet og service som medarbejder i kundekontaktcenteret, og kan redegøre for betydningen af kvalitet og service i forhold til kunders samarbejdspartneres syn på virksomheden, og virksomhedens produkter eller serviceydelser.

Kurset er målrettet dig der arbejder med kundekontaktcenter funktioner.

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

860,- pr. dag pr. fuldtidsansat i AMU-målgruppen.

Info om VEU: Klik her

For at være i AMU-målgruppen, skal din uddannelse svare til niveau 1-4 på DUN niveau. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Har du en uddannelse svarende til niveau 5 eller over (på listen), er du udenfor AMU-målgruppen og betaler derfor kursets fulde pris.

Kontakt

ElseLoneHolm.jpg
Else Holm Kursussekretær Videreuddannelse

Telefon: 33 41 91 62 E-mail: elh@brock.dk