PRIVATLIVSPOLITIK & COOKIES

For at du kan få undervisning og en uddannelse på en skole som Niels Brock, er det nødvendigt, at skolen behandler (indsamler, opbevarer og bruger) nogle oplysninger om dig. Det beskriver vi i vores privatlivspolitik. Vi bruger cookies til at give dig den bedst mulige oplevelse på siden. Cookies bruges til statistik og målrettet markedsføring. Hvis du klikker videre på siden accepterer du, at der sættes cookies. Læs mere om Niels Brocks privatlivspolitik og brug af cookies her

Kvalitet og kundeservice i et kundekontaktcenter

På kurset lærer du at anvende situationstilpasset kundekontakt med fokus på kvalitet og service i overensstemmelse med virksomhedens politikker og mål, samt at forstå betydningen heraf for virksomheden som helhed.

Mål med kurset

Efter kurset er du i stand til at anvende præcis og nuanceret formulering i forbindelse med såvel telefonbetjening som skriftlig korrespondance og anden korrespondance og i overensstemmelse med fastlagte politikker og profilmål i kundekontaktcenteret.

Målgruppe Uddannelsesmålet retter sig mod personer, der arbejder med kundekontaktcenter funktioner.
AMU-nr 47247
Varighed af kurset 1 dag
Pris 124,00 kr.

Praktiske oplysninger

På kursusforløbet lærer du at forstå kundekontaktcentrets forretningsidé, arbejdsopgaver og økonomistruktur herunder omkostningerne ved henholdsvis god og dårlig kvalitet i forbindelse med servicering af virksomhedens kunder. Du lærer at bruge begreberne kvalitet og service i udførelsen af konkrete arbejdsfunktioner i forhold til optimering af eget arbejde, og dermed skabe grundlag for kundeloyalitet og udbygning af eksisterende kundegrundlag. Du vil også få forståelse for, hvad arbejdsfunktionen betyder for virksomheden som helhed. Desuden får du kendskab til kommunikativ kvalitet og service som medarbejder i kundekontaktcenteret, og kan redegøre for betydningen af kvalitet og service i forhold til kunders samarbejdspartneres syn på virksomheden, og virksomhedens produkter eller serviceydelser.

Uddannelsesbeviset giver mulighed for at varetage jobfunktioner i virksomheder/organisationer, som beskæftiger faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere inden for det jobområde, arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig imod, og som er beskrevet i uddannelsens centralt godkendte handlingsorienterede mål. Personer, som har dette uddannelsesbevis, har på en række områder mulighed for at få beviset anerkendt ved optagelse på en erhvervsuddannelse (merit). I bekendtgørelsen for erhvervsuddannelserne findes der nærmere bestemmelser om merit.

Uddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdere i større eller mindre virksomheder, der arbejder med eller ønsker at arbejde med kundekontakt via telefonen.

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

871,- pr. dag pr. fuldtidsansat i AMU-målgruppen.

Info om VEU: Klik her

For at være i AMU-målgruppen, skal din uddannelse svare til niveau 1-4 på DUN niveau. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Har du en uddannelse svarende til niveau 5 eller over (på listen), er du udenfor AMU-målgruppen og betaler derfor kursets fulde pris.

Kontakt

Kursussekretær for Videreuddannelse
Eva Vernerlund Kursussekretær for Videreuddannelse

Telefon: 33 41 96 12 E-mail: eve@brock.dk