Ledelse af forandringsprocesser (venteliste)

På kurset lærer du at diagnosticere, organisere og strukturere problembehandlingsprocesser samt at lede dynamiske processer på det operationelle niveau.

Mål med kurset

Efter kurset kan du i ledelsesfunktionen diagnosticere, organisere og strukturere problembehandlingsprocesser og lede dynamiske processer på det operationelle niveau.

Målgruppe Kurset er primært rettet mod ledere med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau.
Varighed af kurset 3 dage
Pris 570,00 kr.
AMU-nr 43572

Praktiske oplysninger

  • I kursusforløbet indgår:
    Kendskab til forskellige værktøjer, der fremmer kreative og dynamiske forandringsprocesser
  • Bevidsthed om krav til lederrollen i et procesudviklingsforløb, herunder krav til rollen som sparringspartner.

Du bør som minimum have ledererfaring. 

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

860,- pr. dag pr. fuldtidsansat i AMU-målgruppen.

Info om VEU: Klik her

For at være i AMU-målgruppen, skal din uddannelse svare til niveau 1-4 på DUN niveau. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Har du en uddannelse svarende til niveau 5 eller over (på listen), er du udenfor AMU-målgruppen og betaler derfor kursets fulde pris.

Kontakt

ElseLoneHolm.jpg
Else Holm Kursussekretær Videreuddannelse

Telefon: 33 41 91 62 E-mail: elh@brock.dk

Start 30. januar 2019 Ledelse af forandringsprocesser

Start 29. april 2019 Ledelse af forandringsprocesser

Start 26. juni 2019 Ledelse af forandringsprocesser

Start 25. september 2019 Ledelse af forandringsprocesser

Start 20. november 2019 Ledelse af forandringsprocesser