Lederens forhandlingsteknik

Enhver forhandling bør som udgangspunkt bygge på åben dialog. Og det kan være et mål med forhandlinger at gøre modparten til partner i en forhandling, der drejer sig om at finde løsninger. På kurset gennemgår vi forhandlingens faser, win/win filosofien, lederens forberedelse, tips og tricks samt teknikken bag en succesfuld aftale. Da forhandling handler om kommunikation, dykker vi dybere ned i kommunikationens redskaber og deres betydning for succesfulde forhandlinger.

Mål med kurset

Efter kurset har du lært, som et element i ledelsesfunktionen, at gennemføre forhandlinger med for eksempel kunder og leverandører på det operationelle niveau. I jobfunktionen indgår: Identificering af forhandlingssituationen, dens faser og faldgruber. Og forhandlingsstile og anvendelse af hensigtsmæssige kommunikationsformer på et grundlæggende niveau, herunder spørge- og lytteteknikker.

Målgruppe Kurset er primært rettet mod ledere med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau.
Varighed af kurset 3 dage
Pris 570,00 kr.
AMU-nr 43575

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

860,- pr. dag pr. fuldtidsansat i AMU-målgruppen.

Info om VEU: Klik her

For at være i AMU-målgruppen, skal din uddannelse svare til niveau 1-4 på DUN niveau. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Har du en uddannelse svarende til niveau 5 eller over (på listen), er du udenfor AMU-målgruppen og betaler derfor kursets fulde pris.

Kontakt

ElseLoneHolm.jpg
Else Holm Kursussekretær Videreuddannelse

Telefon: 33 41 91 62 E-mail: elh@brock.dk

Start 10. december 2018 Lederens forhandlingsteknik

Start 20. marts 2019 Lederens forhandlingsteknik

Start 19. juni 2019 Lederens forhandlingsteknik

Start 9. oktober 2019 Lederens forhandlingsteknik

Start 11. december 2019 Lederens forhandlingsteknik