PRIVATLIVSPOLITIK & COOKIES

For at du kan få undervisning og en uddannelse på en skole som Niels Brock, er det nødvendigt, at skolen behandler (indsamler, opbevarer og bruger) nogle oplysninger om dig. Det beskriver vi i vores privatlivspolitik. Vi bruger cookies til at give dig den bedst mulige oplevelse på siden. Cookies bruges til statistik og målrettet markedsføring. Hvis du klikker videre på siden accepterer du, at der sættes cookies. Læs mere om Niels Brocks privatlivspolitik og brug af cookies her

Lederens forhandlingsteknik

På kurset lærer du at identificere forskellige forhandlingssituationer og aktivt bruge forskellige forhandingsteknikker i rollen som leder, herunder afdække forhandlingers typiske faseforløb og eventuelle faldgrupper. Du får opbygget færdigheder i forskelllige spørge- og lytteteknikker og bliver bevidst om din foretrukne forhandlingsstil.

Mål med kurset

Efter kurset har du lært, som et element i ledelsesfunktionen, at gennemføre forhandlinger med for eksempel kunder og leverandører på det operationelle niveau. I jobfunktionen indgår: Identificering af forhandlingssituationen, dens faser og faldgruber. Og forhandlingsstile og anvendelse af hensigtsmæssige kommunikationsformer på et grundlæggende niveau, herunder spørge- og lytteteknikker.

Målgruppe Kurset er primært rettet mod ledere med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau.
AMU-nr 43575
Varighed af kurset 3 dage
Ufaglært/faglært 558 kr.
Videregående uddannelse 1.649 kr.

Start 11. december 2019

Start- og slutdato: 11. december 2019 - 13. december 2019
Undervisningstidspunkt: Kl. 08:10-15:30
Sted: H. C. Andersens Boulevard 2
Tilmeldingsfrist: 11. december 2019 kl. 12:00

Start 18. marts 2020

Start- og slutdato: 18. marts 2020 - 20. marts 2020
Tilmeldingsfrist: 4. marts 2020 kl. 12:00

Start 22. juni 2020

Start- og slutdato: 22. juni 2020 - 24. juni 2020
Tilmeldingsfrist: 8. juni 2020 kl. 12:00

Uddannelsesbeviset giver mulighed for at varetage jobfunktioner i virksomheder/organisationer, som beskæftiger faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere inden for det jobområde, arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig imod, og som er beskrevet i uddannelsens centralt godkendte handlingsorienterede mål. Personer, som har dette uddannelsesbevis, har på en række områder mulighed for at få beviset anerkendt ved optagelse på en erhvervsuddannelse (merit). I bekendtgørelsen for erhvervsuddannelserne findes der nærmere bestemmelser om merit.

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

For deltagere som tilhører AMU-målgruppen ydes tilskud til uddannelsen.

AMU målgruppen er defineret ved uddannelse svarende til  DUN-niveau 1-4. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Er din uddannelse på DUN-niveau 5 eller højere, er du ikke i AMU-målgruppen, og du skal derfor betale fuld pris.

Er du ledig?

Niels Brock udbyder også AMU kurser til ledige. Hvis du vil tilmeldes skal du udfylde en særlig blanket kaldet AR237. Den kan du finde her. Når du har udfyldt blanketten og din A-kasse har underskrevet den, kan du sende den med mail til kursus@brock.dk

For kursusdeltagere i AMU-målgruppen er der mulighed for at arbejdspladsen kan få kr. 871,- pr. dag/fuldtidsansat i løntabsgodtgørelse.

Du kan læse mere om Løntabsgodtgørelse her

Kontakt

Kursussekretær for Videreuddannelse
Eva Vernerlund Kursussekretær for Videreuddannelse

Telefon: 33 41 96 12 E-mail: eve@brock.dk