Lederens projektplanlægning (venteliste)

På dette kursus lærer du at definere, organisere og planlægge projekter, der involverer medarbejdere på det operationelle niveau. Du bliver undervist i at bruge en optimal projektstyringsmodel med afsæt i den aktuelle opgave, organisation, kultur og ressourcemæssige situation.

Mål med kurset

Efter kurset kan du identificere og beskrive et projekts rammer, mål, faser og succeskriterier. Du kan også anvende relevante styringsværktøjer på et grundlæggende niveau og anvende projektarbejde som en del af en læringsproces. Kurset indgår som modul i AMU-Projektlederuddannelsen.

Målgruppe Kurset retter sig mod AMU-målgruppens ledere. Det vil sige ledere med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau.
Varighed af kurset 3 dage
Pris 380,00 kr.
AMU-nr 40593

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

860,- pr. dag pr. fuldtidsansat i AMU-målgruppen.

Info om VEU: Klik her

For at være i AMU-målgruppen, skal din uddannelse svare til niveau 1-4 på DUN niveau. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Har du en uddannelse svarende til niveau 5 eller over (på listen), er du udenfor AMU-målgruppen og betaler derfor kursets fulde pris.

Kontakt

ElseLoneHolm.jpg
Else Holm Kursussekretær Videreuddannelse

Telefon: 33 41 91 62 E-mail: elh@brock.dk