PRIVATLIVSPOLITIK & COOKIES

For at du kan få undervisning og en uddannelse på en skole som Niels Brock, er det nødvendigt, at skolen behandler (indsamler, opbevarer og bruger) nogle oplysninger om dig. Det beskriver vi i vores privatlivspolitik. Vi bruger cookies til at give dig den bedst mulige oplevelse på siden. Cookies bruges til statistik og målrettet markedsføring. Hvis du klikker videre på siden accepterer du, at der sættes cookies. Læs mere om Niels Brocks privatlivspolitik og brug af cookies her

Lederens redskaber til kompetenceudvikling

På kurset lærer du at anvende relevante kompetenceudviklingsmetoder og herved bidrage til sikring af sammenhæng mellem virksomhedens strategiske mål og medarbejdernes individuelle udviklingsbehov. Gennem viden om in- og eksterne læringsformer og tilpasset den enkelte medarbejders forudsætninger, lærer du også at planlægge effektive læringsaktiviteter på individniveau, som led i etablering af en læringskultur.

Mål med kurset

Det er et mål, at du ved kursets afslutning kan opgøre udbyttet af gennemførte kompetenceudviklingsaktiviteter, og at du har viden om, hvordan kompetenceudvikling kan dækkes gennem arbejdsmarkedsuddannelserne.

Målgruppe Kurset er primært rettet mod ledere med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau.
AMU-nr 49444
Varighed af kurset 2 dage
Pris 372,00 kr.

Praktiske oplysninger

Deltageren kan anvende relevante kompetenceudviklingsmetoder og herved bidrage til sikring af sammenhæng mellem virksomhedens strategiske mål og medarbejdernes individuelle udviklingsbehov.

Deltageren kan anvende redskaber til at motivere kortuddannede medarbejdere til kompetenceudvikling.

Deltageren kan, gennem viden om in- og eksterne læringsformer og tilpasset den enkelte medarbejders forudsætninger, planlægge effektive læringsaktiviteter på individniveau, som led i etablering af en læringskultur.

Deltageren kan opgøre udbyttet af gennemført kompetenceudviklingsaktiviteter.

Deltageren har viden om, hvordan kompetenceudvikling kan dækkes gennem arbejdsmarkedsuddannelserne.

Uddannelsesbeviset giver mulighed for at varetage jobfunktioner i virksomheder/organisationer, som beskæftiger faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere inden for det jobområde, arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig imod, og som er beskrevet i uddannelsens centralt godkendte handlingsorienterede mål. Personer, som har dette uddannelsesbevis, har på en række områder mulighed for at få beviset anerkendt ved optagelse på en erhvervsuddannelse (merit). I bekendtgørelsen for erhvervsuddannelserne findes der nærmere bestemmelser om merit.

Kurset retter sig mod AMU-målgruppens ledere. Det vil sige ledere med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau.

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

871,- pr. dag pr. fuldtidsansat i AMU-målgruppen.

Info om VEU: Klik her

For at være i AMU-målgruppen, skal din uddannelse svare til niveau 1-4 på DUN niveau. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Har du en uddannelse svarende til niveau 5 eller over (på listen), er du udenfor AMU-målgruppen og betaler derfor kursets fulde pris.

Kontakt

Kursussekretær for Videreuddannelse
Eva Vernerlund Kursussekretær for Videreuddannelse

Telefon: 33 41 96 12 E-mail: eve@brock.dk