Lederens redskaber til kompetenceudvikling (venteliste)

På kurset lærer du at anvende relevante kompetenceudviklingsmetoder og herved bidrage til sikring af sammenhæng mellem virksomhedens strategiske mål og medarbejdernes individuelle udviklingsbehov. Gennem viden om in- og eksterne læringsformer og tilpasset den enkelte medarbejders forudsætninger, lærer du også at planlægge effektive læringsaktiviteter på individniveau, som led i etablering af en læringskultur.

Mål med kurset

Det er et mål, at du ved kursets afslutning kan opgøre udbyttet af gennemførte kompetenceudviklingsaktiviteter, og at du har viden om, hvordan kompetenceudvikling kan dækkes gennem arbejdsmarkedsuddannelserne.

Målgruppe Kurset er primært rettet mod ledere med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau.
Varighed af kurset 2 dage
Pris 380,00 kr.
AMU-nr 40628

Praktiske oplysninger

Spørg kursussekretæren.

Kurset henvender sig til dig der er interesseret i at vide mere om ledelse. 

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

860,- pr. dag pr. fuldtidsansat i AMU-målgruppen.

Info om VEU: Klik her

For at være i AMU-målgruppen, skal din uddannelse svare til niveau 1-4 på DUN niveau. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Har du en uddannelse svarende til niveau 5 eller over (på listen), er du udenfor AMU-målgruppen og betaler derfor kursets fulde pris.

Kontakt

ElseLoneHolm.jpg
Else Holm Kursussekretær Videreuddannelse

Telefon: 33 41 91 62 E-mail: elh@brock.dk