Lederens værktøjer til at forebygge stress

På kurset lærer du, som en del af ledelsesfunktionen, at anvende metoder og værktøjer til identifikation og håndtering af arbejdsmiljøorienterede problemstillinger. Herunder lærer du på et grundlæggende niveau at identificere sammenhænge mellem psykisk arbejdsmiljø, arbejdsbelastninger og symptomer på stress og nedslidning.

Mål med kurset

Den indsigt du får i symptomer på stress og nedslidning kan du bruge til at igangsætte handlinger, der forebygger stress og nedslidning, således at forbedringer af det psykiske arbejdsmiljø opnås. Derudover kan du anvende relevant viden, lovgivning og vejledning om psykisk arbejdsmiljø og stress og omsætte denne viden til handlinger og initiativer, der forebygger stress og nedslidning.

Målgruppe Kurset retter sig mod AMU-målgruppens ledere i virksomheder med en aktiv arbejdsmiljøpolitik.
Varighed af kurset 2 dage
Pris 236,00 kr.
AMU-nr 41387

Praktiske oplysninger

Spørg kursussekretæren.

Kurset henvender sig til dig der interesserer dig for ledelse og håndtering af stress.

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

860,- pr. dag pr. fuldtidsansat i AMU-målgruppen.

Info om VEU: Klik her

For at være i AMU-målgruppen, skal din uddannelse svare til niveau 1-4 på DUN niveau. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Har du en uddannelse svarende til niveau 5 eller over (på listen), er du udenfor AMU-målgruppen og betaler derfor kursets fulde pris.

Kontakt

ElseLoneHolm.jpg
Else Holm Kursussekretær Videreuddannelse

Telefon: 33 41 91 62 E-mail: elh@brock.dk