Lederens værktøjer til at håndtere sygefravær

På kurset vil du lære at håndtere sygefravær i overensstemmelse med fraværspolitik og relevant lovgivning. Du vil lære at gennemføre samtaler, fx den vanskelige samtale, og har indsigt i alternative beskæftigelsesmuligheder som fx fleksjob.

Mål med kurset

Efter kurset kan du, som en del af din ledelsesopgave, aktivt håndtere sygefravær i overensstemmelse med virksomhedens fraværspolitik, retningslinjerne for sygefravær og relevant lovgivning.

Målgruppe Kurset retter sig mod AMU-målgruppens ledere i virksomheder med en aktiv arbejdsmiljøpolitik.
Varighed af kurset 2 dage
Pris 236,00 kr.
AMU-nr 41386

Praktiske oplysninger

Kurset vil handle om hvordan du gennemfører sygefraværssamtaler, herunder den vanskelige samtale, omsorgssamtalen og den lovpligtige samtale og har indsigt i alternative beskæftigelsesmuligheder fx fleksjob. Du bliver bevidst om ledelsens - og dermed din egen betydning - som rollemodel og vigtigheden af at udøve både en forebyggende og en fastholdende indsats til reduktion af sygefravær.

Du skal som minimum have erfaring som leder. 

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

871,- pr. dag pr. fuldtidsansat i AMU-målgruppen.

Info om VEU: Klik her

For at være i AMU-målgruppen, skal din uddannelse svare til niveau 1-4 på DUN niveau. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Har du en uddannelse svarende til niveau 5 eller over (på listen), er du udenfor AMU-målgruppen og betaler derfor kursets fulde pris.

Kontakt

ElseLoneHolm.jpg
Else Holm Kursussekretær Videreuddannelse

Telefon: 33 41 91 62 E-mail: elh@brock.dk