Likviditets- og balancebudgettering

På kurset vil du arbejde med budgetlægningen vedr. likviditetsbudgettet og efterfølgende balancebudget. Du lærer, gennem budgetteringsprocessen, at vurdere, hvilken effekt ændringer i budgetforudsætningerne vil få på likviditeten.

Mål med kurset

Efter kurset er du rustet til at arbejde med budgetlægningen vedr. likviditetsbudgettet og efterfølgende balancebudget. Du har desuden lært - gennem budgetteringsprocessen - at vurdere, hvilken effekt ændringer i budgetforudsætningerne vil få på likviditeten.

Målgruppe Administrative medarbejdere med hovedbeskæftigelse i regnskabs-/økonomifunktionen. Herudover medarbejdere på ledelsesniveau med behov for viden omkring budgettering og efterfølgende rapportering af økonomiske informationer.
Varighed af kurset 2 dage
Pris 236,00 kr.
AMU-nr 45973

Praktiske oplysninger

Spørg kursussekretæren. 

Du bør som minimum arbejde i en regnskabs-/økonomifunktionen.

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

871,- pr. dag pr. fuldtidsansat i AMU-målgruppen.

Info om VEU: Klik her

For at være i AMU-målgruppen, skal din uddannelse svare til niveau 1-4 på DUN niveau. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Har du en uddannelse svarende til niveau 5 eller over (på listen), er du udenfor AMU-målgruppen og betaler derfor kursets fulde pris.

Kontakt

ElseLoneHolm.jpg
Else Holm Kursussekretær Videreuddannelse

Telefon: 33 41 91 62 E-mail: elh@brock.dk