Likviditetsstyring

På kurset lærer du at sikre den optimale likviditetsstyring, herunder opstille likviditetsmål såsom omsætningshastigheder, kredittid for debitorer, lagertid og skylddage.

Mål med kurset

Efter kurset kan du selvstændigt varetage forekommende opgaver i et finansbogholderi med fokus på virksomhedens likviditetsstyring.

Målgruppe Administrative medarbejdere med regnskabsmæssig erfaring i handels- og servicevirksomheder eller institutioner. Kurset henvender sig til medarbejdere, der er beskæftiget med styring af virksomhedens aktiviteter med henblik på at sikre tilstedeværelsen af de nødvendige likvide midler, når der er behov herfor.
Varighed af kurset 1 dag
Pris 118,00 kr.
AMU-nr 45959

Praktiske oplysninger

På kursusforløbet lærer du at arbejde med fremskaffelse af kapital på så gunstige vilkår som muligt og sikring af, at de likvide midler anvendes hensigtsmæssigt. Du bliver desuden rustet til at optimere virksomhedens kreditpolitik, betalingsvilkår, finansielle ud- og indbetalinger mv. samt afdække fremtidige kapitalbehov og anvende økonomiske nøgletal og analyser i likviditetsstyringen.

Kurset henvender sig til dig, der er beskæftiget med styring af din virksomheds aktiviteter med henblik på at sikre tilstedeværelsen af de nødvendige likvide midler, når der er behov det.

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

860,- pr. dag pr. fuldtidsansat i AMU-målgruppen.

Info om VEU: Klik her

For at være i AMU-målgruppen, skal din uddannelse svare til niveau 1-4 på DUN niveau. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Har du en uddannelse svarende til niveau 5 eller over (på listen), er du udenfor AMU-målgruppen og betaler derfor kursets fulde pris.

Kontakt

ElseLoneHolm.jpg
Else Holm Kursussekretær Videreuddannelse

Telefon: 33 41 91 62 E-mail: elh@brock.dk