Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet

På kurset får du kendskab til kundeadfærd, målgrupper, mediestrategi og -valg, og opnår derigennem forståelse for gennemførelse af omkostningseffektiv markedsføringsplan. Du vil arbejde med kommunikation af planen, således at den henviser naturligt til praktisk arbejde med salgsfremmende foranstaltninger.

Mål med kurset

Efter kurset kan du medvirke i udarbejdelse af en markedsføringsplan, og efterfølgende analysere og vurdere omkostningseffektiviteten på baggrund af de almindelige værktøjer, der benyttes til optimering af kampagner.

Målgruppe Salgs- og servicemedarbejdere i detail- og handelsvirksomheder, som dagligt arbejder og understøtter den fastlagte eksterne markedsføringsstrategi.
AMU-nr 40002
Varighed af kurset 2 dage
Ufaglært/faglært 252 kr.
Videregående uddannelse 1.194 kr.

Start 20. august 2020

Start- og slutdato: 20. august 2020 - 21. august 2020
Tilmeldingsfrist: 4. august 2020 kl. 12:00

Start 08. oktober 2020

Start- og slutdato: 8. oktober 2020 - 9. oktober 2020
Tilmeldingsfrist: 22. september 2020 kl. 12:00

Start 10. december 2020

Start- og slutdato: 10. december 2020 - 11. december 2020
Tilmeldingsfrist: 24. november 2020 kl. 12:00

Praktiske oplysninger

Uddannelsesbeviset giver mulighed for at varetage jobfunktioner i virksomheder/organisationer, som beskæftiger faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere inden for det jobområde, arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig imod, og som er beskrevet i uddannelsens centralt godkendte handlingsorienterede mål. Personer, som har dette uddannelsesbevis, har på en række områder mulighed for at få beviset anerkendt ved optagelse på en erhvervsuddannelse (merit). I bekendtgørelsen for erhvervsuddannelserne findes der nærmere bestemmelser om merit.

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

For deltagere som tilhører AMU-målgruppen ydes tilskud til uddannelsen.

AMU målgruppen er defineret ved uddannelse svarende til  DUN-niveau 1-4. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Er din uddannelse på DUN-niveau 5 eller højere, er du ikke i AMU-målgruppen, og du skal derfor betale fuld pris.

Er du ledig?

Niels Brock udbyder også AMU kurser til ledige. Hvis du vil tilmeldes skal du udfylde en særlig blanket kaldet AR237. Den kan du finde her. Når du har udfyldt blanketten og din A-kasse har underskrevet den, kan du sende den med mail til kursus@brock.dk

For kursusdeltagere i AMU-målgruppen er der mulighed for at arbejdspladsen kan få kr. 881,- pr. dag/fuldtidsansat i løntabsgodtgørelse.

Du kan læse mere om Løntabsgodtgørelse her

Alle kurser på Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) afsluttes med en obligatorisk prøve på kursets sidste dag. Du kan læse om prøver og regler her

Kontakt

Kursussekretær for Kursusafdelingen
Eva Vernerlund Kursussekretær for Kursusafdelingen

Telefon: 33 41 96 12 E-mail: eve@brock.dk