Mersalg i kundekontaktfunktioner

På kurset lærer du at anvende salgstekniker i salgssituationer, der kan bidrage til mersalg og øget omsætning i kundecentret uden face to face kontakt med kunden. Du lærer at identificere kundens behov, samt at sikre afsætning af en ikke direkte efterspurgt vare eller service.

Mål med kurset

Efter kurset kan du i en salgssituation anvende salgsteknikker, der kan bidrage til mersalg og øget omsætning i kundecentret uden face to face kontakt med kunden.

Målgruppe Uddannelsesmålet retter sig mod personer, der arbejder med kundekontaktcenter funktioner.
Varighed af kurset 1 dag
Pris 118,00 kr.
AMU-nr AMU-nr.47253

Praktiske oplysninger

På kursusforløbet lærer du at identificere kundens behov og sikre afsætning af en ikke direkte efterspurgt vare eller service. Vi gennemgår, hvordan du, gennem dialog med kunden, kan formulere en relevant og attraktiv løsning af kundens ikke-realiserede købsbehov. Endvidere er det et mål, at du gennem interesse for og engagement i kundens person og behov, kan give kunden en god købsoplevelse i forbindelse med mersalg og merservice.

Du har erfaring med funktioner i et kundekontaktcenter. 

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

860,- pr. dag pr. fuldtidsansat i AMU-målgruppen.

Info om VEU: Klik her

For at være i AMU-målgruppen, skal din uddannelse svare til niveau 1-4 på DUN niveau. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Har du en uddannelse svarende til niveau 5 eller over (på listen), er du udenfor AMU-målgruppen og betaler derfor kursets fulde pris.

Kontakt

ElseLoneHolm.jpg
Else Holm Kursussekretær Videreuddannelse

Telefon: 33 41 91 62 E-mail: elh@brock.dk