PRIVATLIVSPOLITIK & COOKIES

For at du kan få undervisning og en uddannelse på en skole som Niels Brock, er det nødvendigt, at skolen behandler (indsamler, opbevarer og bruger) nogle oplysninger om dig. Det beskriver vi i vores privatlivspolitik. Vi bruger cookies til at give dig den bedst mulige oplevelse på siden. Cookies bruges til statistik og målrettet markedsføring. Hvis du klikker videre på siden accepterer du, at der sættes cookies. Læs mere om Niels Brocks privatlivspolitik og brug af cookies her

Myndighedsrollen - Vilkår og rammer

På kurset lærer du at udøve, evaluere og udvikle myndighedsrollen i takt med samfundsudviklingen og under hensyn til gældende regler og etik på området. Du bliver i stand til at udfylde rollen, vejlede og servicere på en måde, der både er autoritativ og konfliktnedtrappende.

Mål med kurset

Efter kurset kan du udfylde myndighedsrollen i henhold til gældende regler om offentlig forvaltning samt tilgodese borgerens krav og forventninger på en etisk måde.

Efter kurset har du lært: 

  • at analysere og vurdere adfærds- og reaktionsmønstre hos borgerne, der kræver nye/andre og fleksible former for udøvelse af myndighed, herunder baggrunden for borgere og borgergruppers forskellige reaktioner på udøvelsen.
  • at uddøve myndighedsrollen under hensyntagen til borgere og borgergruppers forskellig reaktioner på udøvelsen.
  • løbende at evaluere og udvikle egen myndighedsrolle ud fra egne erfaringer fra praksis samt ud fra ændringer i regler, retspraksis, samfundsudvikling, etik og normer.
  • at udvikle din rolle fagligt og personligt og kan agere herefter på en robust, autoritativ og konfliktnedtrappende måde.

Målgruppe Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder med myndighedsudøvelse, herunder service, forebyggelse, kontrol og dokumentation (fx Fiskerikontrol, Fødevarekontrol, SKAT, asylcentre og Kriminalforsorg). Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.
AMU-nr 47937
Varighed af kurset 2 dage
Ufaglært/faglært 248 kr.
Videregående uddannelse 1.173 kr.

Start 02. marts 2020

Start- og slutdato: 2. marts 2020 - 3. marts 2020
Tilmeldingsfrist: 16. februar 2020 kl. 12:00

Start 08. juni 2020

Start- og slutdato: 8. juni 2020 - 9. juni 2020
Tilmeldingsfrist: 24. maj 2020 kl. 12:00

Praktiske oplysninger

Uddannelsesbeviset giver mulighed for at varetage jobfunktioner i virksomheder/organisationer, som beskæftiger faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere inden for det jobområde, arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig imod, og som er beskrevet i uddannelsens centralt godkendte handlingsorienterede mål. Personer, som har dette uddannelsesbevis, har på en række områder mulighed for at få beviset anerkendt ved optagelse på en erhvervsuddannelse (merit). I bekendtgørelsen for erhvervsuddannelserne findes der nærmere bestemmelser om merit.

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

For deltagere som tilhører AMU-målgruppen ydes tilskud til uddannelsen.

AMU målgruppen er defineret ved uddannelse svarende til  DUN-niveau 1-4. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Er din uddannelse på DUN-niveau 5 eller højere, er du ikke i AMU-målgruppen, og du skal derfor betale fuld pris.

Er du ledig?

Niels Brock udbyder også AMU kurser til ledige. Hvis du vil tilmeldes skal du udfylde en særlig blanket kaldet AR237. Den kan du finde her. Når du har udfyldt blanketten og din A-kasse har underskrevet den, kan du sende den med mail til kursus@brock.dk

For kursusdeltagere i AMU-målgruppen er der mulighed for at arbejdspladsen kan få kr. 871,- pr. dag/fuldtidsansat i løntabsgodtgørelse.

Du kan læse mere om Løntabsgodtgørelse her

Kontakt

Kursussekretær for Videreuddannelse
Eva Vernerlund Kursussekretær for Videreuddannelse

Telefon: 33 41 96 12 E-mail: eve@brock.dk