PRIVATLIVSPOLITIK & COOKIES

For at du kan få undervisning og en uddannelse på en skole som Niels Brock, er det nødvendigt, at skolen behandler (indsamler, opbevarer og bruger) nogle oplysninger om dig. Det beskriver vi i vores privatlivspolitik. Vi bruger cookies til at give dig den bedst mulige oplevelse på siden. Cookies bruges til statistik og målrettet markedsføring. Hvis du klikker videre på siden accepterer du, at der sættes cookies. Læs mere om Niels Brocks privatlivspolitik og brug af cookies her

Økonomi og databehandling for ledere

På kurset lærer du at anvende budgettet som styrings- og ledelsesværktøj og formidle budgettet til andre. Du får kendskab til forskellige budgetter og viden om samspil mellem regnskab og budget i virksomhedens økonomi. Du kan også finde relevant information i et årsregnskab.

Mål med kurset

Efter kurset kan du beregne, opstille og anvende relevante nøgletal på grundlag af informationer i et årsregnskab og formidle disse og deres formål til fx medarbejdere.

Målgruppe Kurset retter sig mod AMU-målgruppens ledere. Det vil sige ledere med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau.
Varighed af kurset 4 dage
Pris 496,00 kr.
AMU-nr 49446

Start 7. oktober 2019 Økonomi og databehandling for ledere

Praktiske oplysninger

Du lærer at anvende budgettet som ledelsesværktøj, kende forskel på de forskellige budgettyper inden for eget arbejdsområde og formidle relevant budgetinformation til medarbejdere og andre interessenter.
Du får en forståelse for sammenhængen mellem budgettet og det faktiske regnskab, virksomhedens økonomi og forretningsudvikling. Du kan på et operativt niveau anvende budgettet som et styringsredskab i sit ansvarsområde.

Du kan læse og finde relevante oplysninger i et årsregnskab og bruge disse i dine operationelle beslutninger. Du kan formidle relevante dele af årsregnskabet til medarbejdere og andre interessenter.

Du kan opstille og anvende relevante nøgletal og KPI’er på grundlag af oplysninger i et årsregnskab og anden intern tilgængelig data.

Du kan ved forståelsen af nøgletallene anvende disse til en bedre forståelse for virksomhedens økonomi og til at arbejde med forretningsudvikling og performancestyring på et operationelt niveau.

Du kan formidle relevante nøgletal og data som styringsredskab til medarbejdere, ledelse og andre interessenter.

Uddannelsesbeviset giver mulighed for at varetage jobfunktioner i virksomheder/organisationer, som beskæftiger faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere inden for det jobområde, arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig imod, og som er beskrevet i uddannelsens centralt godkendte handlingsorienterede mål. Personer, som har dette uddannelsesbevis, har på en række områder mulighed for at få beviset anerkendt ved optagelse på en erhvervsuddannelse (merit). I bekendtgørelsen for erhvervsuddannelserne findes der nærmere bestemmelser om merit

Uddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte ledere i større eller mindre virksomheder.

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

871,- pr. dag pr. fuldtidsansat i AMU-målgruppen.

Info om VEU: Klik her

For at være i AMU-målgruppen, skal din uddannelse svare til niveau 1-4 på DUN niveau. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Har du en uddannelse svarende til niveau 5 eller over (på listen), er du udenfor AMU-målgruppen og betaler derfor kursets fulde pris som er 2125 kr. 

Kontakt

Kursussekretær Videreuddannelse
Else Holm Kursussekretær Videreuddannelse

Telefon: 33 41 91 62 E-mail: elh@brock.dk