Oprette brugerflader og udskrifter i databaser Access 3

På kurset lærer du om at udforme brugervenlige skærmbilleder og hensigtsmæssige udskrifter (trin 3). Kurset varer to dage og kræver ingen specielle forudsætninger.

Mål med kurset

Efter kurset har du lært at udforme brugervenlige skærmbilleder og hensigtsmæssige udskrifter.

Målgruppe Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Det vil sige; personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.
Varighed af kurset 2 dage
Pris 380,00 kr.
AMU-nr 44340

Praktiske oplysninger

På kursusforløbet bliver du undervist i at integrere data fra databasen med andre programmer, for eksempel andre datakilder, regneark og tekstbehandling. Og du lærer at udforme brugerfladen så fejlindtastninger minimeres og brugeren af databasen får en optimal arbejdssituation.

Kurset henvender sig til dig der har været på 1. og 2. forløb af Access.

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

871,- pr. dag pr. fuldtidsansat i AMU-målgruppen.

Info om VEU: Klik her

For at være i AMU-målgruppen, skal din uddannelse svare til niveau 1-4 på DUN niveau. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Har du en uddannelse svarende til niveau 5 eller over (på listen), er du udenfor AMU-målgruppen og betaler derfor kursets fulde pris.

Kontakt

ElseLoneHolm.jpg
Else Holm Kursussekretær Videreuddannelse

Telefon: 33 41 91 62 E-mail: elh@brock.dk