Personalejura i lønberegning

På dette kursus lærer du, hvordan du kan arbejde med lønberegninger i virksomhedens personale /regnskabsafdeling i overensstemmelse med den gældende lovgivning på området.

Mål for kurset

Efter kurset har du lært at søge informationer om gældende love og regelsæt inden for lønområdet, eksempelvis funktionærloven, ferieloven, dagpengeloven, barsel mv. og kan anvende denne viden ved varetagelsen af det administrative arbejde i regnskabsafdelingen, herunder lønberegninger bl.a. ved sygdom, barsel og ved ansættelser/ fratræden.

Målgruppe Medarbejdere med hovedbeskæftigelse i regnskabs-/økonomifunktionen, der arbejder med lovgivningen i personaleforhold og lønberegninger.
Varighed af kurset 2 dage
Pris 236,00 kr.
AMU-nr 40012

Praktiske oplysninger

På kursusforløbet får du undervisning i lovgivningen inden for løn- og gageadministration, herunder blandt andet funktionærloven, ferieloven, ligebehandlingsloven, dagpengeloven, ATP-loven, 1. og 2. ledighedsdag og Kildeskatteloven, som de vigtigste.

Kurset henvender sig til dig der sidder med juridiske opgaver. 

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

860,- pr. dag pr. fuldtidsansat i AMU-målgruppen.

Info om VEU: Klik her

For at være i AMU-målgruppen, skal din uddannelse svare til niveau 1-4 på DUN niveau. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Har du en uddannelse svarende til niveau 5 eller over (på listen), er du udenfor AMU-målgruppen og betaler derfor kursets fulde pris.

Kontakt

ElseLoneHolm.jpg
Else Holm Kursussekretær Videreuddannelse

Telefon: 33 41 91 62 E-mail: elh@brock.dk