Placering af resultat- og balancekonti

På kurset arbejder du med sammenhængen mellem resultatopgørelse og balance og med forskellene i virksomheders regnskaber. Gennem praktiske øvelser lærer du at arbejde med de grundlæggende principper for debitering og kreditering.

Mål med kurset

Efter kurset har du lært at skelne mellem resultat- og balancekonti, og at anvende en simpel kontoplan til postering af de daglige bilag i en handelsvirksomhed. Du har desuden fået kendskab til forskellige virksomhedstyper og virksomhedsformer og er blevet bekendt med den tilhørende lovgivning, hvilket giver dig den nødvendige indsigt i forskellige regnskabers opbygning - en viden som du kan anvende i det daglige regnskabsarbejde.

Målgruppe Administrative medarbejdere i handels- og servicevirksomheder eller institutioner med lidt eller ingen regnskabsmæssig erfaring. Kurset henvender sig til medarbejdere, der varetager registrering og bogføring af daglige bilag.
AMU-nr 45965
Varighed af kurset 2 dage
Ufaglært/faglært 248 kr.
Videregående uddannelse 1.173 kr.

Start 5. marts 2020

Start- og slutdato: 5. marts 2020 - 6. marts 2020
Tilmeldingsfrist: 20. februar 2020 kl. 12:00

Start 27. maj 2020

Start- og slutdato: 27. maj 2020 - 28. maj 2020
Tilmeldingsfrist: 13. maj 2020 kl. 12:00

Praktiske oplysninger

Uddannelsesbeviset giver mulighed for at varetage jobfunktioner i virksomheder/organisationer, som beskæftiger faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere inden for det jobområde, arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig imod, og som er beskrevet i uddannelsens centralt godkendte handlingsorienterede mål. Personer, som har dette uddannelsesbevis, har på en række områder mulighed for at få beviset anerkendt ved optagelse på en erhvervsuddannelse (merit). I bekendtgørelsen for erhvervsuddannelserne findes der nærmere bestemmelser om merit.

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

For deltagere som tilhører AMU-målgruppen ydes tilskud til uddannelsen.

AMU målgruppen er defineret ved uddannelse svarende til  DUN-niveau 1-4. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Er din uddannelse på DUN-niveau 5 eller højere, er du ikke i AMU-målgruppen, og du skal derfor betale fuld pris.

Er du ledig?

Niels Brock udbyder også AMU kurser til ledige. Hvis du vil tilmeldes skal du udfylde en særlig blanket kaldet AR237. Den kan du finde her. Når du har udfyldt blanketten og din A-kasse har underskrevet den, kan du sende den med mail til kursus@brock.dk

For kursusdeltagere i AMU-målgruppen er der mulighed for at arbejdspladsen kan få kr. 871,- pr. dag/fuldtidsansat i løntabsgodtgørelse.

Du kan læse mere om Løntabsgodtgørelse her

Kontakt

Kursussekretær for Kursusafdelingen
Eva Vernerlund Kursussekretær for Kursusafdelingen

Telefon: 33 41 96 12 E-mail: eve@brock.dk