Placering af resultat- og balancekonti

På kurset arbejder du med sammenhængen mellem resultatopgørelse og balance og med forskellene i virksomheders regnskaber. Gennem praktiske øvelser lærer du at arbejde med de grundlæggende principper for debitering og kreditering.

Mål med kurset

Efter kurset har du lært at skelne mellem resultat- og balancekonti, og at anvende en simpel kontoplan til postering af de daglige bilag i en handelsvirksomhed. Du har desuden fået kendskab til forskellige virksomhedstyper og virksomhedsformer og er blevet bekendt med den tilhørende lovgivning, hvilket giver dig den nødvendige indsigt i forskellige regnskabers opbygning - en viden som du kan anvende i det daglige regnskabsarbejde.

Målgruppe Administrative medarbejdere i handels- og servicevirksomheder eller institutioner med lidt eller ingen regnskabsmæssig erfaring. Kurset henvender sig til medarbejdere, der varetager registrering og bogføring af daglige bilag.
Varighed af kurset 2 dage
Pris 236,00 kr.
AMU-nr 45965

Praktiske oplysninger

Under kursusforløbet lærer du om forskellige virksomhedstyper og virksomhedsformer og bliver bekendt med den tilhørende lovgivning, hvilket giver dig den nødvendige indsigt i forskellige regnskabers opbygning - en viden som du kan anvende i det daglige regnskabsarbejde.

Kurset henvender sig til dig, der varetager registrering og bogføring af daglige bilag.

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

871,- pr. dag pr. fuldtidsansat i AMU-målgruppen.

Info om VEU: Klik her

For at være i AMU-målgruppen, skal din uddannelse svare til niveau 1-4 på DUN niveau. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Har du en uddannelse svarende til niveau 5 eller over (på listen), er du udenfor AMU-målgruppen og betaler derfor kursets fulde pris.

Kontakt

ElseLoneHolm.jpg
Else Holm Kursussekretær Videreuddannelse

Telefon: 33 41 91 62 E-mail: elh@brock.dk

Start 7. marts 2019 Placering af resultat- og balancekonti

Start 27. maj 2019 Placering af resultat- og balancekonti

Start 29. august 2019 Placering af resultat- og balancekonti

Start 22. oktober 2019 Placering af resultat- og balancekonti

Start 26. november 2019 Placering af resultat- og balancekonti