Praktisk administrativ håndtering af sygefravær

På kurset lærer du at forestå praktisk administrativ håndtering af medarbejdernes sygefravær og at varetage udfærdigelse, indberetning og administration af de krævede interne og eksterne digitale indberetninger fx mulighedserklæringer og dokumentatitioner.

Mål med kurset

Efter kurset kan du forestå praktisk administrativ håndtering af medarbejdernes sygefravær, dvs. modtage og notere sygefravær. Herefter at varetage udfærdigelse, indberetning og administration af de i forbindelse med sygefravær krævede interne og eksterne digitale indberetninger fx mulighedserklæringer og dokumentationer.

Målgruppe Uddannelsen er udviklet til administrative medarbejdere, der primært arbejder med HR og som specielt varetager opgaver i forbindelse med sygefravær.
Varighed af kurset 1 dag
Pris 118,00 kr.
AMU-nr 47647

Praktiske oplysninger

På kursusforløbet lærer du at afslutte sagen internt og eksternt når medarbejderne vender tilbage fra sygefravær, herunder ved at anmode om refusion af sygedagpenge. Du bliver undervist i den praktiske administrative håndtering af medarbejdernes sygefravær og kan kommunikere mundtligt og skriftligt med ledere, medarbejdere og andre involverede på en etisk forsvarlig måde omkring sygefravær. Du kan også bidrage til udfærdigelse af administrative procedurebeskrivelser for sygefravær således, at lovgivningens, overenskomsternes og lokalaftalernes bestemmelser overholdes.

Du bør have administrativ erfaring med HR opgaver. 

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

860,- pr. dag pr. fuldtidsansat i AMU-målgruppen.

Info om VEU: Klik her

For at være i AMU-målgruppen, skal din uddannelse svare til niveau 1-4 på DUN niveau. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Har du en uddannelse svarende til niveau 5 eller over (på listen), er du udenfor AMU-målgruppen og betaler derfor kursets fulde pris.

Kontakt

ElseLoneHolm.jpg
Else Holm Kursussekretær Videreuddannelse

Telefon: 33 41 91 62 E-mail: elh@brock.dk

Start 13. december 2018 Praktisk administrativ håndtering af sygefravær

Start 7. februar 2019 Praktisk administrativ håndtering af sygefravær

Start 9. april 2019 Praktisk administrativ håndtering af sygefravær

Start 14. juni 2019 Praktisk administrativ håndtering af sygefravær

Start 15. august 2019 Praktisk administrativ håndtering af sygefravær

Start 1. november 2019 Praktisk administrativ håndtering af sygefravær

Start 13. december 2019 Praktisk administrativ håndtering af sygefravær