Projektorienteret arbejde (venteliste)

På kurset lærer du at arbejde mere projektorienteret i det daglige og du får nye redskaber til hvordan du gennemfører projekter. Bagefter vil du kunne identificere egne og andres roller, opgaver og ansvar i forhold til en projektgruppe.

Mål med kurset

Efter kurset vil du være bedre til at arbejde projektorienteret samt medvirke til implementering af projekter. Du vil være i stand til at identificere egne og andres roller, opgaver og ansvar i forhold til en projektgruppe samt vidensdele og anvende kreative problemløsningsmetoder.

Målgruppe Medarbejdere hvor projektarbejdsformen indgår i jobbet.
Varighed af kurset 2 dage
Pris 380,00 kr.
AMU-nr 45988

Praktiske oplysninger

På kursusforløbet lærer du:

Hvordan du kan kommunikere egne synspunkter klart, give konstruktiv feedback og håndtere eventuelle konflikter i projektgruppen. Du vil forstå vigtigheden af at vidensdele og kan anvende kreative problemløsningsmetoder så løsningsforslag er kreative, innovative og målrettede. Du vil desuden have lært hvordan et projekt er placeret i forhold til den øvrige organisation og hvilke beføjelser og kompetencer dette vil indebære.

Du bør som minimum have ledererfaring.

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

860,- pr. dag pr. fuldtidsansat i AMU-målgruppen.

Info om VEU: Klik her

For at være i AMU-målgruppen, skal din uddannelse svare til niveau 1-4 på DUN niveau. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Har du en uddannelse svarende til niveau 5 eller over (på listen), er du udenfor AMU-målgruppen og betaler derfor kursets fulde pris.

Kontakt

ElseLoneHolm.jpg
Else Holm Kursussekretær Videreuddannelse

Telefon: 33 41 91 62 E-mail: elh@brock.dk