Resultatbudgettering

På kurset vil du arbejde med resultatbudgetter med udgangspunkt i aktivitetsbudgetter og kapacitetsbudgetter herunder vurdering af effekten af ændringer i budgetforudsætningerne og deres påvirkning af resultatet.

Mål med kurset

Efter kurset har du lært at arbejde med budgetlægningen vedr. resultatbudgettet, herunder foretage udarbejdelse af aktivitetsbudgetter og kapacitetsbudgetter. Endvidere kan du gennem budgetteringsprocessen vurdere, hvilken effekt ændringer i budgetforudsætningerne vil få på resultat.

Målgruppe Administrative medarbejdere med hovedbeskæftigelse i regnskabs-/økonomifunktionen. Herudover medarbejdere på ledelsesniveau med behov for viden omkring budgettering og efterfølgende rapportering af økonomiske informationer.
Varighed af kurset 2 dage
Pris 236,00 kr.
AMU-nr 45971

Praktiske oplysninger

Spørg kursussekretæren. 

Kurset henvender sig til dig der arbejder med regnskabs- eller økonomi. 

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

860,- pr. dag pr. fuldtidsansat i AMU-målgruppen.

Info om VEU: Klik her

For at være i AMU-målgruppen, skal din uddannelse svare til niveau 1-4 på DUN niveau. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Har du en uddannelse svarende til niveau 5 eller over (på listen), er du udenfor AMU-målgruppen og betaler derfor kursets fulde pris.

Kontakt

ElseLoneHolm.jpg
Else Holm Kursussekretær Videreuddannelse

Telefon: 33 41 91 62 E-mail: elh@brock.dk