Samarbejde i grupper i virksomheden

På kurset lærer du at samarbejde effektivt i grupper i virksomheden gennem aktiv medvirken i problem- og konfliktløsning, således at der sikres overensstemmelse mellem gruppens og virksomhedens mål.

Mål med kurset

Efter kurset kan du bevidst rette fokus på egen arbejdsindsats i en eksisterende/aktuel arbejds- eller projektgruppe og tilpasse din arbejdsindsats således at den er med til, at sikre sammenhæng mellem gruppens og virksomhedens mål.

Målgruppe Medarbejdere som i deres arbejde indgår i forskellige gruppekonstellationer.
Varighed af kurset 2 dage
Pris 380,00 kr.
AMU-nr 45983

Praktiske oplysninger

På kursusforløbet bliver du undervist i hvordan du aktivt indgår i arbejdet med at minimere de processer, der hindrer samarbejde og kan styrke de processer, der fremmer samarbejde i virksomheden. Det bidrager til at understøtte udviklingen af et godt arbejdsmiljø.

Kurset er målrettet dig der har lyst til at udvikle dig fagligt i dit administrative arbejde.

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

871,- pr. dag pr. fuldtidsansat i AMU-målgruppen.

Info om VEU: Klik her

For at være i AMU-målgruppen, skal din uddannelse svare til niveau 1-4 på DUN niveau. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Har du en uddannelse svarende til niveau 5 eller over (på listen), er du udenfor AMU-målgruppen og betaler derfor kursets fulde pris.

Kontakt

ElseLoneHolm.jpg
Else Holm Kursussekretær Videreuddannelse

Telefon: 33 41 91 62 E-mail: elh@brock.dk

Start 12. marts 2019 Samarbejde i grupper

Start 3. juni 2019 Samarbejde i grupper

Start 27. august 2019 Samarbejde i grupper

Start 8. oktober 2019 Samarbejde i grupper

Start 26. november 2019 Samarbejde i grupper