PRIVATLIVSPOLITIK & COOKIES

For at du kan få undervisning og en uddannelse på en skole som Niels Brock, er det nødvendigt, at skolen behandler (indsamler, opbevarer og bruger) nogle oplysninger om dig. Det beskriver vi i vores privatlivspolitik. Vi bruger cookies til at give dig den bedst mulige oplevelse på siden. Cookies bruges til statistik og målrettet markedsføring. Hvis du klikker videre på siden accepterer du, at der sættes cookies. Læs mere om Niels Brocks privatlivspolitik og brug af cookies her

Skriftlig kommunikation, sprog og sprogbrug

På kurset lærer du at kommunikere i et korrekt formuleret og letlæseligt sprog. Du vil ud fra dit kendskab til sprogets grammatiske opbygning blive undervist i at kommunikere i et korrekt formuleret og letlæseligt sprog. Desuden ved du efterfølgende hvor du kan finde inspiration i forbindelse med korrekt skriftlig formulering.

Mål med kurset

Efter kurset er du i stand til at kommunikere i et korrekt formuleret og letlæseligt sprog. Du vil desuden have viden om, hvor der findes inspiration i forbindelse med korrekt skriftlig formulering.

Målgruppe Uddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdere i større eller mindre virksomheder, der arbejder med skriftlig kommunikation.
AMU-nr 47299
Varighed af kurset 2 dage
Pris 236,00 kr.

Start 13. august 2019 Skriftlig kommunikation - sprog og sprogbrug

Start 24. september 2019 Skriftlig kommunikation - sprog og sprogbrug

Start 5. november 2019 Skriftlig kommunikation - sprog og sprogbrug

Praktiske oplysninger

På kurset undervises du i hvordan du i varetagelse af administrative funktioner kan skrive på et retskrivningsmæssigt og grammatisk korrekt dansk og bruge sproget til at formulere veldisponerede, forståelige og målrettede tekster. Du får kendskab til kilder, og kan anvende disse til at hente orientering om nye sproglige udviklinger, fx anvende elektroniske og andre opslagsværker med henblik på at have opdateret viden om sproget og sprogbrug. 

Uddannelsesbeviset giver mulighed for at varetage jobfunktioner i virksomheder/organisationer, som beskæftiger faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere inden for det jobområde, arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig imod, og som er beskrevet i uddannelsens centralt godkendte handlingsorienterede mål. Personer, som har dette uddannelsesbevis, har på en række områder mulighed for at få beviset anerkendt ved optagelse på en erhvervsuddannelse (merit). I bekendtgørelsen for erhvervsuddannelserne findes der nærmere bestemmelser om merit.

 

 

Uddannelsesbevis udstedes af Niels Brock til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.

 

Kurset henvender sig til dig der arbejder med kommunikationsopgaver i en virksomhed og som vil forbedre dit sprog.

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

871,- pr. dag pr. fuldtidsansat i AMU-målgruppen.

Info om VEU: Klik her

For at være i AMU-målgruppen, skal din uddannelse svare til niveau 1-4 på DUN niveau. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Har du en uddannelse svarende til niveau 5 eller over (på listen), er du udenfor AMU-målgruppen og betaler derfor kursets fulde pris.

Kontakt

Kursussekretær for Videreuddannelse
Eva Vernerlund Kursussekretær for Videreuddannelse

Telefon: 33 41 96 12 E-mail: eve@brock.dk