AMU - Teambuilding for selvstyrende grupper

På kurset lærer du at anvende en lærings- og teamrollemodel til iværksættelse af de støtteaktiviteter, som et team har brug for.

Mål med kurset

Efter kurset kan du, på baggrund af viden om de mekanismer, der skaber en højtydende gruppe med stærke indbyrdes relationer, definere forbedringsområder i en gruppe og derved øge kompetencen til at løse opgaver og nå mål.

Målgruppe Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen.
Varighed af kurset 2 dage
Pris 380,00 kr.
AMU-nr 45365

Praktiske oplysninger

På kursusforløbet bliver du undervist i hvordan du kan fremme teamudviklingsprocessen ved at bruge metoder som en lærings- og teamrollemodel samt foretage procesanalyse og efterfølgende iværksætte de støtteaktiviteter, som et team har brug for.

Kurset er målrettet dig der gerne vil udvikle dig fagligt i din administrative funktion.

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

871,- pr. dag pr. fuldtidsansat i AMU-målgruppen.

Info om VEU: Klik her

For at være i AMU-målgruppen, skal din uddannelse svare til niveau 1-4 på DUN niveau. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Har du en uddannelse svarende til niveau 5 eller over (på listen), er du udenfor AMU-målgruppen og betaler derfor kursets fulde pris.

Kontakt

ElseLoneHolm.jpg
Else Holm Kursussekretær Videreuddannelse

Telefon: 33 41 91 62 E-mail: elh@brock.dk