Telefonisk salg i et kundekontaktcenter

På kurset lærer du at forestå og gennemføre et grundlæggende telefonisk salg af virksomhedens services og produkter uden face to face kontakt med kunden. Du lærer at varetage den indledende kontakt til kunden på en positiv måde, lytte til kundens behov og forventninger og gennemføre salg, herunder bruge teknikker til at afslutte salg.

Mål med kurset

Efter kurset har du lært at afslutte kontakt med kunden på en positiv måde. I forbindelse med opbygning af kunderelationer er du blevet rustet til at anvende forskellige teknikker afhængig af samtalens karakter - både i forhold til samtaler, hvor der ringes ud til potentielle nye kunder og samtaler, hvor en mistet kunde skal vindes tilbage.

Målgruppe Uddannelsesmålet retter sig mod personer, der arbejder med kundekontaktcenterfunktioner.
Varighed af kurset 2 dage
Pris 236,00 kr.
AMU-nr AMU-nr.47252

Praktiske oplysninger

Spørg kursussekretæren. 

Du bør have erfaring fra et kundekontaktcenter. 

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

860,- pr. dag pr. fuldtidsansat i AMU-målgruppen.

Info om VEU: Klik her

For at være i AMU-målgruppen, skal din uddannelse svare til niveau 1-4 på DUN niveau. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Har du en uddannelse svarende til niveau 5 eller over (på listen), er du udenfor AMU-målgruppen og betaler derfor kursets fulde pris.

Kontakt

ElseLoneHolm.jpg
Else Holm Kursussekretær Videreuddannelse

Telefon: 33 41 91 62 E-mail: elh@brock.dk

Start 3. december 2018 Telefonisk salg i kundekontaktfunktioner

Start 24. januar 2019 Telefonisk salg i kundekontaktfunktioner

Start 14. marts 2019 Telefonisk salg i kundekontaktfunktioner

Start 28. maj 2019 Telefonisk salg i kundekontaktfunktioner

Start 27. august 2019 Telefonisk salg i kundekontaktfunktioner

Start 29. oktober 2019 Telefonisk salg i kundekontaktfunktioner

Start 3. december 2019 Telefonisk salg i kundekontaktfunktioner