Telefonisk salg i et kundekontaktcenter

På kurset lærer du at forestå og gennemføre et grundlæggende telefonisk salg af virksomhedens services og produkter uden face to face kontakt med kunden. Du lærer at varetage den indledende kontakt til kunden på en positiv måde, lytte til kundens behov og forventninger og gennemføre salg, herunder bruge teknikker til at afslutte salg.

Mål med kurset

Efter kurset har du lært at afslutte kontakt med kunden på en positiv måde. I forbindelse med opbygning af kunderelationer er du blevet rustet til at anvende forskellige teknikker afhængig af samtalens karakter - både i forhold til samtaler, hvor der ringes ud til potentielle nye kunder og samtaler, hvor en mistet kunde skal vindes tilbage.

Målgruppe Uddannelsesmålet retter sig mod personer, der arbejder med kundekontaktcenterfunktioner.
AMU-nr 47252
Varighed af kurset 2 dage
Ufaglært/faglært 252 kr.
Videregående uddannelse 1.194 kr.

Start 27. august 2020

Start- og slutdato: 27. august 2020 - 28. august 2020
Tilmeldingsfrist: 14. august 2020 kl. 12:00

Start 29. oktober 2020

Start- og slutdato: 29. oktober 2020 - 30. oktober 2020
Tilmeldingsfrist: 16. oktober 2020 kl. 12:00

Start 3. december 2020

Start- og slutdato: 3. december 2020 - 4. december 2020
Tilmeldingsfrist: 20. november 2020 kl. 12:00

Praktiske oplysninger

Du bør have erfaring fra et kundekontaktcenter. 

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

For deltagere som tilhører AMU-målgruppen ydes tilskud til uddannelsen.

AMU målgruppen er defineret ved uddannelse svarende til  DUN-niveau 1-4. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Er din uddannelse på DUN-niveau 5 eller højere, er du ikke i AMU-målgruppen, og du skal derfor betale fuld pris.

Er du ledig?

Niels Brock udbyder også AMU kurser til ledige. Hvis du vil tilmeldes skal du udfylde en særlig blanket kaldet AR237. Den kan du finde her. Når du har udfyldt blanketten og din A-kasse har underskrevet den, kan du sende den med mail til kursus@brock.dk

For kursusdeltagere i AMU-målgruppen er der mulighed for at arbejdspladsen kan få kr. 881,- pr. dag/fuldtidsansat i løntabsgodtgørelse.

Du kan læse mere om Løntabsgodtgørelse her

Alle kurser på Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) afsluttes med en obligatorisk prøve på kursets sidste dag. Du kan læse om prøver og regler her

Kontakt

Kursussekretær for Kursusafdelingen
Eva Vernerlund Kursussekretær for Kursusafdelingen

Telefon: 33 41 96 12 E-mail: eve@brock.dk