COOKIEPOLITIK

Vi bruger cookies til at give dig den bedst mulige oplevelse på siden. Cookies bruges til statistik og målrettet markedsføring. Hvis du klikker videre på siden accepterer du, at der sættes cookies. Læs mere om brug af cookies her

Tolkning af årsregnskabet som ledelsesværktøj

På kurset lærer du ud fra en grundlæggende forretningsforståelse at tolke og integrere årsregnskabets informationer med dine ledelsesbeslutninger på det operationelle niveau. Du lærer endvidere at formidle disse informationer og skabe dialog om forståelse for beslutninger hos medarbejderne og øvrige interessenter.

Mål med kurset

Efter kurset kan du tolke og integrere årsregnskabets informationer med dine ledelsesbeslutninger på det operationelle niveau og tydeliggøre beslutningernes indflydelse for medarbejderne.

Målgruppe Uddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdere i større eller mindre virksomheder.
Varighed af kurset 3 dage
Pris 372,00 kr.
AMU-nr 47628

Praktiske oplysninger

Deltageren kan ud fra en grundlæggende forretningsforståelse tolke og integrere årsregnskabets informationer med sine ledelsesbeslutninger på det operationelle niveau. Deltageren kan endvidere formidle disse informationer og skabe dialog om og forståelse for beslutningerne hos medarbejderne og øvrige interessenter.

Uddannelsesbeviset giver mulighed for at varetage jobfunktioner i virksomheder/organisationer, som beskæftiger faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere inden for det jobområde, arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig imod, og som er beskrevet i uddannelsens centralt godkendte handlingsorienterede mål. Personer, som har dette uddannelsesbevis, har på en række områder mulighed for at få beviset anerkendt ved optagelse på en erhvervsuddannelse (merit). I bekendtgørelsen for erhvervsuddannelserne findes der nærmere bestemmelser om merit

Uddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte ledere i større eller mindre virksomheder.

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

871,- pr. dag pr. fuldtidsansat i AMU-målgruppen.

Info om VEU: Klik her

For at være i AMU-målgruppen, skal din uddannelse svare til niveau 1-4 på DUN niveau. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Har du en uddannelse svarende til niveau 5 eller over (på listen), er du udenfor AMU-målgruppen og betaler derfor kursets fulde pris.

Kontakt

Kursussekretær Videreuddannelse
Else Holm Kursussekretær Videreuddannelse

Telefon: 33 41 91 62 E-mail: elh@brock.dk