Tolkning af årsregnskabet som ledelsesværktøj

På kurset lærer du ud fra en grundlæggende forretningsforståelse at tolke og integrere årsregnskabets informationer med dine ledelsesbeslutninger på det operationelle niveau. Du lærer endvidere at formidle disse informationer og skabe dialog om forståelse for beslutninger hos medarbejderne og øvrige interessenter.

Mål med kurset

Efter kurset kan du tolke og integrere årsregnskabets informationer med dine ledelsesbeslutninger på det operationelle niveau og tydeliggøre beslutningernes indflydelse for medarbejderne.

Målgruppe Uddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdere i større eller mindre virksomheder.
Varighed af kurset 3 dage
Pris 354,00 kr.
AMU-nr 47628

Praktiske oplysninger

I kurset indgår:
- Tolkning af relevante informationer fra årsregnskabet, som vedrører den daglige drift
- Kendskab til årsregnskabets forskellige opgørelsesprincipper og forudsætninger
- Udvælgelse og inddragelse af relevante informationer fra årsregnskabet i ledelsesmæssige beslutninger, der vedrører driften
- Kommunikation af betydningen af ledelsesmæssige beslutninger og deres økonomiske konsekvenser for årsregnskabet.

Kurset indgår som modul i Økonomi for ledere (AMU)

Du skal som minimum have ledelseserfaring og have med årsregnskaber at gøre. 

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

860,- pr. dag pr. fuldtidsansat i AMU-målgruppen.

Info om VEU: Klik her

For at være i AMU-målgruppen, skal din uddannelse svare til niveau 1-4 på DUN niveau. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Har du en uddannelse svarende til niveau 5 eller over (på listen), er du udenfor AMU-målgruppen og betaler derfor kursets fulde pris.

Kontakt

ElseLoneHolm.jpg
Else Holm Kursussekretær Videreuddannelse

Telefon: 33 41 91 62 E-mail: elh@brock.dk