Udarbejdelse af afstemninger af lønsedler

På kurset kommer du til at arbejde med praktiske øvelser i at udarbejde lønsedler ud fra kendskab til de gældende overenskomster og lovgivningen på området.

Mål med kurset

Efter kurset har du fået kendskab til de enkelte poster, der indgår i en lønseddel og kan foretage en korrekt udregning og bogføring af løn. Du har lært at foretage afstemning mellem lønudbetaling og bogholderiet samt at foretage indberetninger til myndighederne. Ved udarbejdelsen af lønsedler er du blevet bekendt med såvel de gældende overenskomster som den gældende lovgivning, og kan anvende den viden ved lønberegninger.

Målgruppe Medarbejdere med hovedbeskæftigelse i regnskabs-/økonomifunktionen, der arbejder med lønberegning og lønbogholderi.
Varighed af kurset 2 dage
Pris 236,00 kr.
AMU-nr 47379

Praktiske oplysninger

Spørg kursussekretæren.

Kurset henvender sig til dig der arbejder i en regnskabs- eller økonomifunktion. 

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

860,- pr. dag pr. fuldtidsansat i AMU-målgruppen.

Info om VEU: Klik her

For at være i AMU-målgruppen, skal din uddannelse svare til niveau 1-4 på DUN niveau. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Har du en uddannelse svarende til niveau 5 eller over (på listen), er du udenfor AMU-målgruppen og betaler derfor kursets fulde pris.

Kontakt

ElseLoneHolm.jpg
Else Holm Kursussekretær Videreuddannelse

Telefon: 33 41 91 62 E-mail: elh@brock.dk