PRIVATLIVSPOLITIK & COOKIES

For at du kan få undervisning og en uddannelse på en skole som Niels Brock, er det nødvendigt, at skolen behandler (indsamler, opbevarer og bruger) nogle oplysninger om dig. Det beskriver vi i vores privatlivspolitik. Vi bruger cookies til at give dig den bedst mulige oplevelse på siden. Cookies bruges til statistik og målrettet markedsføring. Hvis du klikker videre på siden accepterer du, at der sættes cookies. Læs mere om Niels Brocks privatlivspolitik og brug af cookies her

Udarbejdelse af afstemninger af lønsedler

På kurset kommer du til at arbejde med praktiske øvelser i at udarbejde lønsedler ud fra kendskab til de gældende overenskomster og lovgivningen på området.

Mål med kurset

Efter kurset har du fået kendskab til de enkelte poster, der indgår i en lønseddel og kan foretage en korrekt udregning og bogføring af løn. Du har lært at foretage afstemning mellem lønudbetaling og bogholderiet samt at foretage indberetninger til myndighederne. Ved udarbejdelsen af lønsedler er du blevet bekendt med såvel de gældende overenskomster som den gældende lovgivning, og kan anvende den viden ved lønberegninger.

Målgruppe Medarbejdere med hovedbeskæftigelse i regnskabs-/økonomifunktionen, der arbejder med lønberegning og lønbogholderi.
AMU-nr 47379
Varighed af kurset 2 dage
Pris 248,00 kr.

Praktiske oplysninger

På kurset kommer du til at arbejde med resultatbudgetter med udgangspunkt i aktivitetsbudgetter og kapacitetsbudgetter, herunder vurdere effekten af ændringer i budgetforudsætningerne og deres påvirkning af resultatet.

Uddannelsesbeviset giver mulighed for at varetage jobfunktioner i virksomheder/organisationer, som beskæftiger faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere inden for det jobområde, arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig imod, og som er beskrevet i uddannelsens centralt godkendte handlingsorienterede mål. Personer, som har dette uddannelsesbevis, har på en række områder mulighed for at få beviset anerkendt ved optagelse på en erhvervsuddannelse (merit). I bekendtgørelsen for erhvervsuddannelserne findes der nærmere bestemmelser om merit.

Administrative medarbejdere med hovedbeskæftigelse i regnskabs-/økonomifunktionen.

Herudover medarbejdere på ledelsesniveau med behov for viden omkring budgettering og efterfølgende rapportering af økonomiske informationer.

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

871,- pr. dag pr. fuldtidsansat i AMU-målgruppen.

Info om VEU: Klik her

For at være i AMU-målgruppen, skal din uddannelse svare til niveau 1-4 på DUN niveau. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Har du en uddannelse svarende til niveau 5 eller over (på listen), er du udenfor AMU-målgruppen og betaler derfor kursets fulde pris.

Kontakt

Kursussekretær for Videreuddannelse
Eva Vernerlund Kursussekretær for Videreuddannelse

Telefon: 33 41 96 12 E-mail: eve@brock.dk