Værdibaserede arbejdspladser

På kurset lærer du at formulere og implementere din virksomheds værdier inden for dit eget arbejdsområde.

Mål med kurset

Efter kurset kan du på baggrund af værdibaseret ledelse og kendskab til virksomhedens interessenter medvirke til at udvikle, formulere og implementere virksomhedens værdier. Du kan sikre sammenhæng imellem virksomhedens værdier, visioner og mål og du kan agere som værdiagent og kultur- og værdiformidler inden for eget arbejdsområde.

Målgruppe Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, kan deltage på uddannelsen.
Varighed af kurset 2 dage
Pris 236,00 kr.
AMU-nr 45368

Praktiske oplysninger

Spørg kursussekretæren.

Kurset henvender sig til dig der interesserer dig for ledelse og HR.

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

860,- pr. dag pr. fuldtidsansat i AMU-målgruppen.

Info om VEU: Klik her

For at være i AMU-målgruppen, skal din uddannelse svare til niveau 1-4 på DUN niveau. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Har du en uddannelse svarende til niveau 5 eller over (på listen), er du udenfor AMU-målgruppen og betaler derfor kursets fulde pris.

Kontakt

ElseLoneHolm.jpg
Else Holm Kursussekretær Videreuddannelse

Telefon: 33 41 91 62 E-mail: elh@brock.dk