PRIVATLIVSPOLITIK & COOKIES

For at du kan få undervisning og en uddannelse på en skole som Niels Brock, er det nødvendigt, at skolen behandler (indsamler, opbevarer og bruger) nogle oplysninger om dig. Det beskriver vi i vores privatlivspolitik. Vi bruger cookies til at give dig den bedst mulige oplevelse på siden. Cookies bruges til statistik og målrettet markedsføring. Hvis du klikker videre på siden accepterer du, at der sættes cookies. Læs mere om Niels Brocks privatlivspolitik og brug af cookies her

Værdibaserede arbejdspladser

På kurset lærer du at formulere og implementere din virksomheds værdier inden for dit eget arbejdsområde.

Mål med kurset

Efter kurset kan du på baggrund af værdibaseret ledelse og kendskab til virksomhedens interessenter medvirke til at udvikle, formulere og implementere virksomhedens værdier. Du kan sikre sammenhæng imellem virksomhedens værdier, visioner og mål og du kan agere som værdiagent og kultur- og værdiformidler inden for eget arbejdsområde.

Målgruppe Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, kan deltage på uddannelsen.
AMU-nr 45368
Varighed af kurset 2 dage
Pris 248,00 kr.

Praktiske oplysninger

Deltageren kan medvirke til at udvikle, formulere og implementere virksomhedens værdier inden for eget arbejdsområde.

Uddannelsesbeviset giver mulighed for at varetage jobfunktioner i virksomheder/organisationer, som beskæftiger faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere inden for det jobområde, arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig imod, og som er beskrevet i uddannelsens centralt godkendte handlingsorienterede mål. Personer, som har dette uddannelsesbevis, har på en række områder mulighed for at få beviset anerkendt ved optagelse på en erhvervsuddannelse (merit). I bekendtgørelsen for erhvervsuddannelserne findes der nærmere bestemmelser om merit.

Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen.

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

871,- pr. dag pr. fuldtidsansat i AMU-målgruppen.

Info om VEU: Klik her

For at være i AMU-målgruppen, skal din uddannelse svare til niveau 1-4 på DUN niveau. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Har du en uddannelse svarende til niveau 5 eller over (på listen), er du udenfor AMU-målgruppen og betaler derfor kursets fulde pris.

Kontakt

Kursussekretær for Videreuddannelse
Eva Vernerlund Kursussekretær for Videreuddannelse

Telefon: 33 41 96 12 E-mail: eve@brock.dk