Videregående Lederuddannelse

Videregående Lederuddannelse er et udvidet AMU forløb for dig, der gerne vil skærpe dine lederkompetencer. Forløbet har tidligere heddet Grundlæggende Lederuddannelse 2. Du har måske allerede taget Den Grundlæggende Lederuddannelse eller en anden uddannelse i ledelse og vil nu have endnu flere redskaber i værktøjskassen.

DI_kontor_dreng_kigger.jpg
Mål for kurset

Videregående Lederuddannelse er en skattekiste for ledere, og blandt emnerne er anerkendende ledelse og distanceledelse. På denne AMU uddannelse i ledelse prøver du også kræfter med værktøjer som forhandlingsteknik og økonomistyring, ligesom vi kommer til at arbejde med udvikling af talenter og rekruttering. Vi kommer altså vidt omkring på fortsættelsen til grundlæggende ledelse.

Målgruppe Du bør som minimum have taget Grundlæggende Ledelse eller andre lederkurser for at deltage på kurset.
AMU-nr 42833
43575
44633
49442
Varighed af kurset 9 dage
Ufaglært/faglært 1.568 kr.
Videregående uddannelse 5.256 kr.
Vedr. prisinformation se evt. punktet Tilhører du AMU-målgruppen? under Praktiske oplysninger

17. august 2020

Start- og slutdato: 17. august 2020 - 28. oktober 2020
Praktisk info: kl. 08.10-15.30
Sted: H. C. Andersens Boulevard 2
Tilmeldingsfrist: 10. august 2020 kl. 12:00
Læs mere

Modul 1                                                                                                                    

42833 Anerkendende ledelse                                                                   

17.08.20        mandag         08.10-15.30                                                                          

18.08.20        tirsdag           08.10-15.30                                                                          

 

Modul 2                                                                                                    
43575 Lederens forhandlingsteknik                                                         

14.09.20        mandag         08.10-15.30                               

15.09.20        tirsdag           08.10-15.30                                                                          

16.09.20        mandag         08.10-15.30                                                                          

 

Modul 3                                                                                                                          

49442 Lederens værktøjer til at forebygge stress                                    

05.10.20        mandag         08.10-15.30                                                                          

 

Modul 4                                                                                                                          

44633 Coaching som ledelsesværktøj                                                     

26.10.20        mandag         08.10-15.30                                                                          

27.10.20        tirsdag           08.10-15.30                                                    

28.10.20        onsdag          08.10-15.30                                                                          

 

 

9 dage forbehold for ændringer

18. august 2020

Start- og slutdato: 18. august 2020 - 1. oktober 2020
Praktisk info: kl. 08.10-15.30
Sted: H. C. Andersens Boulevard 2
Tilmeldingsfrist: 9. august 2020 kl. 12:00
Læs mere

Modul 1                                                                                               

42833 Anerkendende ledelse + 49442 Lederens værktøjer til at forebygge stress               

18.08.20        Tirsdag          08.10-15.30                                                                          

19.08.20        Onsdag          08.10-15.30                                                                          

20.08.20        Torsdag         08.10-15.30                                                                          

 

Modul 2                                                                                                    
43575 Lederens forhandlingsteknik                                                         

08.09.20        Tirsdag          08.10-15.30                                                                         

09.09.20        Onsdag          08.10-15.30                                                                          

10.09.20        Torsdag         08.10-15.30                                                                          

 

Modul 3

44633 Coaching som ledelsesværktøj                                                     

29.09.20        Tirsdag          08.10-15.30                                                                         

30.09.20        Onsdag          08.10-15.30                                                                          

01.10.20        Torsdag         08.10-15.30                                                                          

 

 

9 dage forbehold for ændringer

 

4. november 2020

Start- og slutdato: 4. november 2020 - 20. januar 2021
Praktisk info: kl. 08.10-15.30
Sted: H. C. Andersens Boulevard 2
Tilmeldingsfrist: 26. oktober 2020 kl. 12:00
Læs mere

Modul 1                                                                                                                    

42833 Anerkendende ledelse + 49442 Lederens værktøjer til at forebygge stress                                                                

04.11.20        onsdag          08.10-15.30                      HCA

05.11.20        torsdag          08.10-15.30                      HCA                                             

06.11.20        fredag            08.10-15.30                      HCA                                             

 

Modul 2                                                                                                    
43575 Lederens forhandlingsteknik                                                         

30.11.20        mandag         08.10-15.30                      HCA  

01.12.20        tirsdag           08.10-15.30                      HCA                                             

02.12.20        onsdag          08.10-15.30                      HCA                                             

 

Modul 3                                                                                                                          

44633 Coaching som ledelsesværktøj                                                     

18.01.21        mandag         08.10-15.30                      HCA                                             

19.01.21        tirsdag           08.10-15.30                      HCA                                             

20.01.21        onsdag          08.10-15.30                      HCA                                             

 

 

9 dage forbehold for ændringer

 

 

Om kurset

Videregående Lederuddannelse er en fortsættelse af Grundlæggende Ledelse og her sættes fokus på lederegenskaber og – kompetencer som kan hjælpe dig med at blive en god leder og praktisere god ledelse i din virksomhed. God ledelse kan være mange ting og de færdigheder, der efterspørges hos ledere, bliver flere og flere. På denne uddannelse i ledelse tilegner du dig nye lederkompetencer indenfor anerkendende ledelse, rekruttering, forhandlingsteknik og talentudvikling. Det skaber et godt fundament for dig som leder og ligger i god tråd med det første forløb. 

Praktiske oplysninger

Modul 1:

42833 Anerkendende ledelse (2 dage)

Den anerkendende tilgang går igen gennem alle moduler, som den også gør på Den grundlæggende lederuddannelse 1. Det betyder, at både den måde vi arbejder på, taler sammen på på kurset og arbejder med teorierne tager afsæt i, at tingene forholder sig, som de gør, og det accepterer vi og forholder os konstruktivt til. For os er den anerkendende tilgang nemlig en forudsætning for at blive en god leder.  Vi forstår organisationer som arbejdsfællesskaber, hvor vi skaber mening i den måde, vi er sammen på. Faget ”Anerkendende ledelse” bygger bro fra GLU, hvor der bliver mulighed for at dykke mere ned i anerkendende kommunikationsværktøjer.

Modul 2:                                           

43575 Lederens forhandlingsteknik (3 dage)

Enhver forhandling bør som udgangspunkt bygge på åben dialog. Og det kan være et mål med forhandlinger at gøre modparten til partner i en forhandling, der drejer sig om at finde løsninger.

På kurset gennemgår vi forhandlingens faser, win/win filosofien, lederens forberedelse, tips og tricks samt teknikken bag en succesfuld aftale. Der foregår altid former for forhandling i en virksomhed, store som små. Da forhandling handler om kommunikation, dykker vi dybere ned i kommunikationens redskaber og deres betydning for succesfulde forhandlinger.

Modul 3

41387 Lederens værktøjer til at forebygge stress (2 dage)

Som en del af ledelsesfunktionen, lærer du på forløbet at anvende metoder og værktøjer til identifikation og håndtering af arbejdsmiljøorienterede problemstillinger. Herunder kan du på et grundlæggende niveau identificere sammenhænge mellem psykisk arbejdsmiljø, arbejdsbelastninger og symptomer på stress og nedslidning. Du lærer at bruge din indsigt i symptomer på stress og nedslidning til at igangsætte handlinger, der forebygger stress og nedslidning, således at forbedringer af det psykiske arbejdsmiljø opnås. Derudover kan du anvende relevant viden, lovgivning og vejledning om psykisk arbejdsmiljø og stress, og omsætte denne viden til handlinger og initiativer, der forebygger stress og nedslidning.

Modul 4                                                       

44633 Coaching som ledelsesværktøj (3 dage)

På forløbet kan du på et grundlæggende niveau planlægge og igangsætte coachingaktiviteter som én af metoderne i personaleudvikling. Du vil lære at anvende korrekte coachingmetoder i forskellige situationer f.eks. i forhold til grupper/enkeltpersoner og formel/uformel coaching. Du kan afdække forudsætningerne for at skabe et optimalt miljø for coaching på det operationelle niveau, og introducere metoden overfor medarbejdere.

Der udstedes kursusbevis efter gældende regler for Arbejdsmarkedsuddannelserne. Hvis du ønsker en mere detaljeret beskrivelse af de enkelte kurser, kan du finde dem på www.efteruddannelse.dk

Bemærk

Forløbet den 20.11.2019 til 06.11.2019 varer kun 9 dage.

Pris indenfor AMU målgruppen er kr. 1.550

Pris udenfor AMU målgruppen er kr. 5.167,15

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

For deltagere som tilhører AMU-målgruppen ydes tilskud til uddannelsen.

AMU målgruppen er defineret ved uddannelse svarende til  DUN-niveau 1-4. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Er din uddannelse på DUN-niveau 5 eller højere, er du ikke i AMU-målgruppen, og du skal derfor betale fuld pris.

Er du ledig?

Niels Brock udbyder også AMU kurser til ledige. Hvis du vil tilmeldes skal du udfylde en særlig blanket kaldet AR237. Den kan du finde her. Når du har udfyldt blanketten og din A-kasse har underskrevet den, kan du sende den med mail til kursus@brock.dk

For kursusdeltagere i AMU-målgruppen er der mulighed for at arbejdspladsen kan få kr. 881,- pr. dag/fuldtidsansat i løntabsgodtgørelse.

Du kan læse mere om Løntabsgodtgørelse her

Alle kurser på Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) afsluttes med en obligatorisk prøve på kursets sidste dag. Du kan læse om prøver og regler her

Kontakt

Kursussekretær for Kursusafdelingen
Anette Rohde Kursussekretær for Kursusafdelingen

Telefon: 33 41 96 61 E-mail: apn@brock.dk