Vilkår og principper for myndighedsudøvelse

På kurset lærer du at udøve, evaluere og udvikle myndighedsrollen i takt med samfundsudviklingen og under hensyn til gældende regler og etik på området. Du bliver i stand til at udfylde rollen, vejlede og servicere på en måde, der både er autoritativ og konfliktnedtrappende.

Mål med kurset

Efter kurset kan du udfylde myndighedsrollen i henhold til gældende regler om offentlig forvaltning samt tilgodese borgerens krav og forventninger på en etisk måde.

Målgruppe Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder med myndighedsudøvelse, herunder service, forebyggelse, kontrol og dokumentation (fx Fiskerikontrol, Fødevarekontrol, SKAT, asylcentre og Kriminalforsorg). Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.
Varighed af kurset 2 dage
Pris 236,00 kr.
AMU-nr 47937

Praktiske oplysninger

På kurset bliver du undervist i: 

  • at analysere og vurdere adfærds- og reaktionsmønstre hos borgerne, der kræver nye/andre og fleksible former for udøvelse af myndighed, herunder baggrunden for borgere og borgergruppers forskellige reaktioner på udøvelsen.
  • at uddøve myndighedsrollen under hensyntagen til borgere og borgergruppers forskellig reaktioner på udøvelsen.
  • løbende at evaluere og udvikle egen myndighedsrolle ud fra egne erfaringer fra praksis samt ud fra ændringer i regler, retspraksis, samfundsudvikling, etik og normer.
  • at udvikle din rolle fagligt og personligt og kan agere herefter på en robust, autoritativ og konfliktnedtrappende måde.

Kurset er henvendt dig der sidder i en servicefunktion. 

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

871,- pr. dag pr. fuldtidsansat i AMU-målgruppen.

Info om VEU: Klik her

For at være i AMU-målgruppen, skal din uddannelse svare til niveau 1-4 på DUN niveau. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Har du en uddannelse svarende til niveau 5 eller over (på listen), er du udenfor AMU-målgruppen og betaler derfor kursets fulde pris.

Kontakt

ElseLoneHolm.jpg
Else Holm Kursussekretær Videreuddannelse

Telefon: 33 41 91 62 E-mail: elh@brock.dk