Virksomhedens sociale ansvar

På kurset lærer du at planlægge og igangsætte aktiviteter i relation til virksomhedens sociale ansvar (også kaldet CSR = Corporate Social Responsibility), i det omfang dette indgår som et element i virksomhedens ledelsesfilosofi.

Mål med kurset

Efter kurset kan du håndtere principper og værktøjer bag konceptet om socialt ansvar, samt introducere til optimering af samarbejdet mellem ledere og medarbejdere i indførelse af konceptet i virksomheden. Du kender desuden begreberne i teorien omkring CSR og du ved hvordan du udvikler din virksomheds koncept om socialt ansvar.

Målgruppe Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppens ledere. Dvs. ledere med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau.
Varighed af kurset 1 dag
Pris 186,00 kr.
AMU-nr 45568

Praktiske oplysninger

Kursusforløbet lærer dig på et grundlæggende niveau, hvordan du håndterer principper og værktøjer bag konceptet om socialt ansvar, samt introducerer optimering af samarbejdet mellem ledere og medarbejdere i indførelse af konceptet i virksomheden.

Du bør som minimum have ledelseserfaring på et operationelt niveau. 

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30. Visse dage kan være helt undervisningsfri. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

871,- pr. dag pr. fuldtidsansat i AMU-målgruppen.

Info om VEU: Klik her

For at være i AMU-målgruppen, skal din uddannelse svare til niveau 1-4 på DUN niveau. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Har du en uddannelse svarende til niveau 5 eller over (på listen), er du udenfor AMU-målgruppen og betaler derfor kursets fulde pris.

Kontakt

ElseLoneHolm.jpg
Else Holm Kursussekretær Videreuddannelse

Telefon: 33 41 91 62 E-mail: elh@brock.dk