NielsBrock_7232.jpg
 • København
 • 20

FVU for tosprogede

Formålet med dansk for tosprogede er at give voksne mulighed for at forbedre og supplere deres grundlæggende færdigheder i læsning, stavning og skriftlig fremstilling. I undervisningen vil der især være fokus på øvelser i udtale og sproget generelt. Jo bedre du er til dansk, jo bedre er dine arbejdsmuligheder. Du vil desuden kunne hjælpe dine børn med lektier, og gøre din tilværelse langt bedre og sjovere.

Mål med kurset

Hvis du er ledig og bliver bedre til dansk, vil du have større mulighed for at komme i job. Hvis du er i job, vil du have bedre mulighed for efteruddannelse og kurser i din virksomhed. Hvis du er forælder, vil du have bedre mulighed for at hjælpe dine børn med lektier. Hvis du vil have en erhvervsuddannelse, kan vi hjælpe dig videre.

Praktiske oplysninger

FVU-læsning for tosprogede, trin 1-4 er bygget op på samme måde som den almindelige FVU-læsning, trin 1-4, men er målrettet tosprogede borgere. På trin 1 skal man lære at stave lydrette ord og skrive korte, lette tekster f.eks. et personligt brev. På trin 4 skal man lære at stave fremmedord og skrive lange, vanskelige tekster f.eks. en klage, et læserbrev eller et fagligt indlæg.

Undervisningen er tilrettelagt med udgangspunkt i temaer med almen interesse, som f.eks. rejser, konflikter, dating, film- og avisartikler, arbejdsmarkedet, instruktioner, livshistorier, samfund og hverdagsliv og en lang række af andre temaer, som kursisterne har lyst til eller behov for at arbejde med.


FVU-læsning for tosprogede, trin 4, svarer til folkeskolens afgangsprøve i dansk i 9. klasse i disciplinerne læsning, stavning og skrivning og er adgangsgivende i forhold til nogle uddannelser.

 • Der undervises mindst 1 gang om ugen i 4 lektioner (3 klokketimer).
 • Undervisningen kan foregå om dagen eller om aftenen.
 • I dansk undervises der i 20 uger (80 lektioner).

Du kan også melde dig til et matematik kursus under FVU. Vi vil dog anbefale, at du dygtiggør dig i dansk i første omgang, da godt dansk er en betingelse for forståelsen af de matematiske opgaver.

 • Du skal være over 18 år
 • Du skal være bosiddende i Danmark
 • Du skal have et cpr.nr.
 • Du skal kunne forstå underviseren, som underviser i dansk
 • Hvis du deltager i minimum 80% af kursusforløbet, vil du få udleveret et kursusbevis på hvert trin, du har deltaget.

  Du kan også vælge at gå op til en trinprøve (eksamen), hvor du modtager et trinprøvebevis, såfremt du består trinprøven.

 • Der undervises mindst 1 gang om ugen i 4 lektioner (3 klokketimer).

Kontakt

Søren Elkjær Kristoffersen

Er du interesseret i at vide mere om FVU undervisning og forløbene kan du kontakte vores FVU vejleder.

Telefon: 23 21 45 29 E-mail: sek@brock.dk