COOKIEPOLITIK

Vi bruger cookies til at give dig den bedst mulige oplevelse på siden. Cookies bruges til statistik og målrettet markedsføring. Hvis du klikker videre på siden accepterer du, at der sættes cookies. Læs mere om brug af cookies her

Bestyrelsesuddannelsen

Bestyrelsesuddannelsen er lavet til bestyrelsesmedlemmer, der ønsker at give virksomhedens eller organisationens direktion professionel sparring samt evnen til at stille de rigtige spørgsmål.

Mål med kurset

Efter uddannelsen har du fået kendskab til lovgivning og selskabsledelse, personlig - og karrieremæssig udvikling, viden og værktøjer til aktivt at kunne bidrage i en bestyrelse og endvidere viden til at løfte en virksomhed og træffe effektive beslutninger. Efter kurset vil du desuden have etableret et godt netværk.

Varighed af kurset 6 dage
Pris 24.500,00 kr.
inkl. forplejning

Praktiske oplysninger

På bestyrelsesuddannelsen møder du et team af undervisere med mange års international erfaring med ledelse, rådgivning, bestyrelsesarbejde og undervisning på bl.a. ledelsesforløb og MBA-programmer. Det sikrer dig undervisning af høj kvalitet med fokus på at omsætte teori til praksis, hvilket giver dig evnen til løfte virksomheden og træffe effektive beslutninger i bestyrelsen.

Uddannelser indeholder følgende moduler

Modul 1: Corporate Governance og lovgivningen

I første modul lærer du om Corporate Governance-begrebet, dets historie og indhold, og du får indsigt i den danske lovgivning/vejledning i form af Selskabsloven, Årsregnskabsloven og Anbefalingerne for god Selskabsledelse og deres rammesætning for bestyrelsesarbejdet.

Deltagerne får et førstehåndsindtryk af, hvilke krav omverden/offentligheden stiller til selskabernes redelighed, åbenhed, transparens og ledelse.

Modul 2: Bestyrelsens funktion og formalia

I andet modul på Niels Brock bestyrelsesuddannelse ser vi nærmere på funktionerne og arbejdsformen i en bestyrelse. Således vil bestyrelsens/topledelsens organisation blive afdækket, det todelte styringsansvar præciseret og bestyrelsens faste samarbejdsrelationer vil blive belyst.

Hovedaktørernes – formandens og medlemmernes - opgaver vil afslutningsvist blive oplistet. Modulet giver deltagerne et detaljeret indblik i, hvad det vil sige at få en bestyrelse til at være produktiv, samt hvordan det er at være medansvarlig for topledelsen i et selskab.

Modul 3: Bestyrelse og direktion

På modulet gennemgås bestyrelsens ledelsesmæssige opgaver og skismaer. Dannelsen af en bestyrelse, formandens rolle, bestyrelsesmedlemmernes roller, direktørens rolle. Grænseflader mellem bestyrelse og direktør - konfliktpotentialer. Gennemgang af domspraksis. Selskabsformers betydning for bestyrelsens arbejde.

Modul 4: Strategi og fremdrift

Formålet med modulet er at tegne et billede af bestyrelsens rolle i vitalisering af forretningens udvikling. Strategiske værktøjer inddrages og emner som; værdiskabelse, aktivt ejerskab, innovation, udvikling, internationalisering og CSR berøres.

Modul 5: Bestyrelsens rolle: strategi

Formålet med modulet er at introducere og gennemgå den strategiske arbejdsproces målrettet bestyrelsens udviklingsarbejde, målsætning og strategilægning.

Det er bestyrelsens opgave og ansvar i fællesskab med direktionen at fastlægge selskabets/organisationens udviklingsretning og ambition for at kunne bedrive nødvendig forebyggende kontrol af selskabet.

Modul 6: Værdiskabelse, økonomistyring og risikostyring i bestyrelsesperspektiv

I dette modul fokuserer vi på, hvordan bestyrelsen i praksis skaber og nedbryder værdi, både økonomisk og ledelsesmæssigt.

Hvordan kan bestyrelsen i praksis understøtte, at virksomhedens potentiale realiseres, og hvad kan vi fra et bestyrelsesperspektiv lære af de tilfælde, hvor det er gået galt? Hvordan værdiansættes en virksomhed, og hvordan påvirker bestyrelsens indsats (eller mangel på samme) den proces?

Modul 7: Regnskab, revision og intern kontrol i bestyrelsesperspektiv

Bestyrelser i Danmark har en dobbeltrolle, der dels omfatter kontrolelementer og dels den overordnede målsætning og styring, herunder strategi. Regnskab, revision og intern kontrol forbindes ofte alene med bestyrelsens kontrolrolle, men for den værdiskabende bestyrelse anno 2016 vil regnskab, revision og intern kontrol i praksis være et væsentligt element i målsætnings- og strategiarbejde. Modulet giver svar på, hvad god bestyrelsesskik er på området, hvad relevante benchmarks er i praksis og hvad vi kan lære af udlandet.

Modul 8: Dilemma assessment målrettet virksomheder

I dette sidste modul på vores bestyrelsesuddannelse samles trådene fra de øvrige moduler i cases, simuleringer og debatoplæg. Der arbejdes med en bestyrelsescase i en "bestyrelse" - hvor en synopsis skal afleveres og forsvares.

Det er et adgangskrav at sidde i en bestyrelse, eller at være på vej ind i en bestyrelse, med tung erhvervserfaring.

Kontakt

Executive programkoordinator
Julie Keldsbo Rasvig Executive programkoordinator

Telefon: 23 21 46 86 E-mail: jkr@brock.dk