Kursus for elevansvarlige

Et kursus som gør den elev og oplæringsansvarlige i stand til at øge læringen og udbyttet af samarbejdet mellem elev og virksomhed. Der er fokus på de formelle rammer for uddannelsen, læring, feedback og fagprøven. Forløbet består af fire sammenhængende moduler, som uddanner og certificerer den elevansvarlige.

Mål med kurset

Kurset er et grundkursus, der giver dig værktøjer til at håndtere rollen som uddannelses- og oplæringsansvarlig. Formålet er at give din virksomhed et godt kendskab til elevuddannelsen, højere udbytte og produktivitet ved at have elever og samtidig give eleverne et større udbytte af deres elevuddannelse.

Pris 4.995,00 kr.

Kurset henvender sig til elev- og oplæringsansvarlige, som har at gøre med elevuddannelsen, og som en del af jobbet har til opgave at foretage den konkrete oplæring af elever.

Kursets varighed er 4 dage. Kurset afholdes med fire enkeltdage med forberedelse imellem kursusdagene.

Efter kurset har du et detaljeret kendskab til elevuddannelsen, og du kan anvende oplæringsmetoder, så du på en struktureret måde kan oplære og motivere elever.

Kursusmodul Datoer

Elevansvarlig - Modul 1

Introduktion og grundviden om elevuddannelsen

06. september

Elevansvarlig - Modul 2

Skab læring

20. september

Elevansvarlig - Modul 3

Opfølgning på elevens læring

04. oktober

Elevansvarlig - Modul 4

Feedback

25. oktober
Kursusmodul Datoer

Elevansvarlig - Modul 1

Introduktion og grundviden om elevuddannelsen

07. februar

Elevansvarlig - Modul 2

Skab læring

07. marts

Elevansvarlig - Modul 3

Opfølgning på elevens læring

20. marts

Elevansvarlig - Modul 4

Feedback

04. april

Priser og tilmelding

Prisen for certificeringen af en elevansvarlig med 4 modulet vil være kr. 4.995 excl. moms.

Tilmeldingen skal ske via linket længere nede på siden.

Alle ovenstående kursustilbud afholdes naturligvis også som virksomhedstilpasset undervisning enten i kortere eller længere moduler. 

 • Uddannelsen og krav
 • Læring i praksis
 • Læringsstile
 • Motivation
 • Situationsbestemt læring
 • Hvordan sikres det, at eleven lærer noget og lærer det rigtige (transfer af læring)
 • Opgaven som fagprøver
 • Har kendskab til uddannelsen opbygning og krav
 • Kan strukturere oplæringsforløb og planlægge uddelegering af opgaver
 • Kan anvende forskellige læringsstile, så eleven opnår optimale betingelser for læring
 • Kender til faktorer der hæmmer læring
 • Kender forskellige metoder til at motivere til læring og til at tage ansvar for egen læring
 • Sikre løbende dialog og planlægning

Kurserne afvikles fra kl. 09.00-15.00 på H. C. Andersens Boulevard 2 i København.

Kontakt

AnnetteRohde.jpg
Anette Rohde Kursussekretær for Videreuddannelse

Telefon: 33 41 96 61 E-mail: apn@brock.dk

Start 7. februar 2019 Kursusperiode 7. februar - 4. april 2019