Udvidet bogholderi & regnskab

Udvidet bogholderi og regnskab er en opfølgning på vores kursus om Grundlæggende bogholderi. Her får du en introduktion til den relevante lovgivning i forhold til dagligt bogholderi og regnskab. Vi gennemgår bl.a. udvalgte regnskabsposter understøttet af praktiske eksempler og opgaver.

Mål med kurset

Efter kurset har du overblik over og en forståelse for formål og sammenhænge i bogføringen, kendskab til regnskabsmæssig behandling af udvalgte regnskabsposter, samt kendskab til periodeafslutning og afstemningsmetoder

Målgruppe Bogholdere, som har grundlæggende erfaring med bogholderi og regnskab samt løbende afstemninger, og som ønsker at udvide deres kompetencer inden for periodeafslutning, aflæggelse af regnskaber og intern rapportering, og som ønsker at få kendskab til den relevante lovgivning i forhold til regnskabet. Niels Brock tilbyder også et kursus i Grundlæggende bogholderi.
Varighed af kurset 2 dage
Pris 5.500,00 kr.
Prisen er pr. deltager. Materialer og forplejning er inkluderet i kursusgebyret.

Praktiske oplysninger


  • Kort repetition af grundlæggende regnskab
  • Bogholderiets formål
  • Indre sammenhænge i bogholderiet og regnskabet
  • Gennemgang af hovedregler i bogføringsloven
  • Gennemgang af hovedregler i årsregnskabsloven
  • Udvalgte områder inden for moms og skat af betydning for bogholderiet
  • Gennemgang af afskrivningsmetoder og regler for samme
  • Bogføring af specielle bilag herunder; tab på debitorer, salg af anlægsaktiver m.m.
  • Typiske afstemninger og periodiseringer i forbindelse med periodeafslutning
  • Årsafslutning med opstilling af regnskab i beretningsform.

Kontakt

EvaVernerlund.jpg
Eva Vernerlund Kursussekretær for Videreuddannelse

Telefon: 33 41 96 12 E-mail: eve@brock.dk

Start 28. februar 2019 Sidste tilmeldingsfrist 21. februar 2018

Start 4. april 2019 Sidste tilmeldingsfrist 28. marts 2019

Start 23. maj 2019 Sidste tilmeldingsfrist 16. maj 2019

Start 19. september 2019 Sidste tilmeldingsfrist 12. september 2019

Start 24. oktober 2019 Sidste tilmeldingsfrist 17. oktober 2019

Start 14. november 2019 Sidste tilmeldingsfrist 7. november 2019

Start 5. december 2018 Sidste tilmeldingsfrist 28. november 2018