Når du klikker dig ind på websitet indsamles en række oplysninger om dig, din computer og din adfærd på websitet. Vi indsamler oplysninger på to forskellige måder. Enten via cookies, eller når du selv indtaster data på vores hjemmeside. Nedenfor kan du læse detaljeret om de informationer, vi indsamler, hvordan vi behandler oplysningerne, hvad vi bruger dem til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte om de indsamlede oplysninger.

Autentisk nærværende ledelse

Styrk din autentiske gennemslagskraft og dit personlige nærvær

Lær hvordan netop DU kan tackle forskellige udfordringer i hverdagen som leder, hvor du:

 • skal træffe svære og komplekse ledelsesmæssige beslutninger
 • står midt i umulige dilemmaer
 • skal implementere upopulære strategier
 • står midt i et krydspres af forventninger fra organisationen og omverdenen
 • skal lede medarbejdere på distance
 • skal motivere dine medarbejdere, skabe trivsel og være lydhør

og kan have DIG SELV helt med i dit lederskab.

Coaching Louise.jpg
Indhold af kurset

 • Kendskab til dine indre værdier og etik, så du har dig selv med i din ledelse
 • Indsigt i og forståelse for dine prioriteter
 • Redskaber til at lede gennem dine personlige værdier, så du kan navigere indenfor hverdagens ledelsesudfordringer
 • I samspil med de andre kursister finder du dit personlige ståsted, som skaber et værdimæssigt grundlag og forudsætning for din handle- og gennemslagskraft
 • Forståelse af nærværets styrke

Varighed af kurset 4 dage inkl. forplejning
Videregående uddannelse 11.900 kr.

Start 2. april 2020

Start- og slutdato: 2. april 2020 - 11. juni 2020
Sted: H. C. Andersens Boulevard 2
Tilmeldingsfrist: 2. april 2020 kl. 12:00

Dit bedste ledelsesværktøj er dig selv som person!

Som leder går du ikke nye veje, hvis du følger andres fodspor!

En sand leder er svær at finde, svær at forlade og umulig at glemme!

Beskrivelse af kurset

På kurset vil vi gennemgå følgende:

Dag 1: 

 • Lederrollen og udfordringer som leder
 • Hvad er autenticitet?
 • Dine værdier og etik

Dag 2: 

 • Forventninger til dig som leder
 • Hvordan tackler du krydspres og dilemmaer?

Dag 3: 

 • Hvad er nærvær?
 • Frygtens indflydelse på din autenticitet og dit nærvær
 • Tillidens indflydelse

Dag 4: 

 • Autentisk nærvær og stressforbyggelse
 • Motivation
 • Hvordan udvikler du en autentisk og nærværende kultur?

Udbytte af kurset:

 • Kendskab til dine værdier, din etiske tilgang og grundholdninger
 • Øget motivation, som smitter af på medarbejderne og dine omgivelser
 • Tackling af svære beslutninger og dilemmaer, hvor du kan have dig selv med
 • En nærværende tilgang til kolleger, medarbejdere og kunder
 • Øget gennemslagskraft
 • Troværdighed i din ledelse, som tillidsskabende og nærværende leder
 • Forebyggelse af stress
 • Et sparringsnetværk sammen med de øvrige kursister

Din udvikling vil ikke kun gavne dig positivt, men også dine kolleger, medarbejdere, organisation og kunder!

Eva Holm Hertel

Eva Holm Hertel er selvstændig ledelseskonsulent med en alsidig ledelseserfaring fra både det offentlige og det private arbejdsmarked, og hun har undervist i ledelse og kommunikation gennem snart 5 år. Eva har udviklet sit eget koncept i autentisk nærværende ledelse. Hun har erfaret effekterne ved at udfolde en autentiske nærværende ledelsesstil. Konceptet benytter hun i ledelsesnetværk og hos private firmaer med stor succes. Evas bog om Autentisk og nærværende ledelse udkommer i forsommeren 2020. Hør Eva fortælle mere om kursets indhold her.

Hvad siger kursisterne

Kontakt

Kursussekretær for Kursusafdelingen
Eva Vernerlund Kursussekretær for Kursusafdelingen

Telefon: 33 41 96 12 E-mail: eve@brock.dk