Distanceledelse – ledelse på tværs af grænser

Den høje grad af digitalisering i vores samfund har skabt nye arbejdsformer og for mange ledere befinder medarbejderne sig indimellem eller hele tiden på forskellige destinationer rent fysisk – De udfordres hver af det, vi kalder distanceledelse. Distanceledelse stiller andre og flere krav til dig som leder, fordi man skal kunne lede medarbejdere, som man rent fysisk er adskilt fra. For det første er det vigtigt at beherske forskellige typer af kommunikationskanaler. 

Kurset i distanceledelse er et online forløb, hvor du får adgang til et virtuelt klasserum. I klasserummet er der en lang række materialer i form af instruktionsvideoer, tekster, tests samt links til relevante materialer distanceledelse og virtuel ledelse. Underviseren er til rådighed i såvel dag- som aftentimerne og der er fuld fleksibilitet i forhold til tid og sted.

Niels_Brock_Lederakademiet_1434-kopi.jpg
Mål med kurset

På kurset i distanceledelse får du værktøjer til at håndtere ledelse på afstand og lejlighed til at diskutere og vende de problematikker, der er som distanceleder med underviser og de øvrige deltagere. Kurset i distanceledelse afsluttes med mundtlig eksamen med baggrund i en eksamensrapport, hvor du arbejder med at løse en konkret problemstilling i din hverdag som leder på distancen.

Målgruppe Vi stiller ikke krav til dine forudsætninger. Det vigtigste er, at du ønsker at styrke dine kompetencer inden for virtuel ledelse og distanceledelse - og har lyst til sparring og at få et fagligt løft til hverdagens opgaver.
Varighed af kurset 10 uger
Pris 11.200,00 kr.

Start 3. februar 2020

Start- og slutdato: 3. februar 2020 - 24. april 2020
Tilmeldingsfrist: 31. januar 2020 kl. 12:00

Start 16. marts 2020

Start- og slutdato: 16. marts 2020 - 29. maj 2020
Tilmeldingsfrist: 13. marts 2020 kl. 12:00

Start 14. april 2020

Start- og slutdato: 14. april 2020 - 12. juni 2020
Tilmeldingsfrist: 3. april 2020 kl. 12:00

Start 18. maj 2020

Start- og slutdato: 18. maj 2020 - 27. juli 2020
Tilmeldingsfrist: 15. maj 2020 kl. 12:00

Kursusindhold

En af de største udfordringer ved distanceledelse at holde teamet samlet og opretholde motivationen blandt medarbejderne, når man kun mødes over de virtuelle kanaler. Distancen kræver nye værktøjer til at skabe team spirit og coache ens medarbejdere. Det stiller store krav til kommunikationen samt at sikre motivation og arbejdsglæde. På online kurset Distanceledelse arbejder vi med konkrete værktøjer, som skal hjælpe med at navigere i den kompleksitet det giver, at lede på distancen. Ud over de fysiske afstande arbejder vi med distanceledelse på tværs af kulturer og sprog og sætter fokus på de udfordringer, der følger med. Efter online forløbet har du fået konkrete værktøjer til: 

  • At lede på distancen (management og leadership samt lederroller i distanceledelse)
  • At sætte en kurs (fyrtårnsledelse og distancelederens profil)
  • Relationer på distancen (gruppetilhørsforhold og tillid)
  • Teamkultur på distancen (Hofstede samt teamkulturer)
  • Virtuel ledelse (målsætninger og Smarte mål)
  • Kommunikation på distancen (medievalg og værktøjer i virtuelle møder)
  • Virtuel videndeling (SECI modellen for videndeling og kompetenceafklaring)
  • Distanceledelse som selvledelse (samtalen som det vigtige værktøj)

Om onlinekurser på Niels Brock

Du kan studere, hvor og når det passer ind i hverdagen. Ud over undervisningen i det virtuelle klasserum, er der webinarer hver uge. Et webinar er et online møde, hvor alle deltagerne mødes med video og lyd – og hvor underviseren gennemgår teori og fagstof. Her er der mulighed for at stille spørgsmål og sparre med hinanden.

Materialerne er udarbejdet, så det er muligt også at lære på farten, hvor instruktionsvideo kan tilgås via Smartphone.

Kontakt

Studiesekretær
Gitte Ahlfeldt Studiesekretær

Telefon: 33 41 95 19 E-mail: gah@brock.dk

Mere information

Hvis du ønsker mere information om Niels Brocks kursustilbud kan du registrere dig her.