Bæredygtig ledelse

Virksomhedsetik og bæredygtig ledelse er vigtige emner i en kompleks verden, hvor vi som ledere skal være opmærksomme på, at ledelse handler om mennesker, og vi skal have andre fokusområder end profit. Vi arbejder på dette kursus med bæredygtig ledelse i bred forstand og kommer omkring en række relaterede emner herunder CSR-strategi. CSR (Corporate Social Responsibility) er et område, der herhjemme i Danmark pålægges større virksomheder at forholde sig til i deres årsregnskab. Det er også et område, som visse virksomheder bruger som forretningsmodel. 

Kurset i bæredygtig ledelse og etik foregår online. Det vil sige, at undervisningen foregår i et virtuelt klasserum, som deltagerne tilgår via internettet. I klasserummet er der en lang række materialer i form af instruktionsvideoer, tekster, tests samt links til relevante materialer. Underviseren er til rådighed i såvel dag- som aftentimerne og der er fuld fleksibilitet i forhold til tid og sted.

 

Niels_Brock_Lederakademiet_1151-kopi.jpg
Mål med kurset

Bæredygtig ledelse er omdrejningspunktet på kurset i etik. Her får du værktøjer til at arbejde med bæredygtighed – herunder CSR-strategi og -aktiviteter. Sammen med dine medkursister og din underviser får du lejlighed til at dykke ned i de mange aspekter af forretningsetik samt refleksioner omkring bæredygtighed og virksomhedens ansvar. Faget afsluttes med mundtlig eksamen med baggrund i en eksamensrapport, hvor du arbejder med at løse en konkret etisk problemstilling i din virksomhed.

Målgruppe Vi stiller ikke krav til dine forudsætninger. Det vigtigste er, at du ønsker at udvikle dig i din funktion som leder og har lyst at lære mere om virksomhedsetik, CSR-strategi og andre aspekter inden for bæredygtig ledelse, som kan give dig et nyt perspektiv på virksomheden og dens sociale ansvar.
Varighed af kurset 10 uger
Pris 11.200,00 kr.

Start 24. februar 2020

Start- og slutdato: 24. februar 2020 - 7. maj 2020
Tilmeldingsfrist: 21. februar 2020 kl. 12:00

Start 23. marts 2020

Start- og slutdato: 23. marts 2020 - 5. juni 2020
Tilmeldingsfrist: 20. marts 2020 kl. 12:00

Start 27. april 2020

Start- og slutdato: 27. april 2020 - 3. juli 2020
Tilmeldingsfrist: 24. april 2020 kl. 12:00

Start 25. maj 2020

Start- og slutdato: 25. maj 2020 - 31. juli 2020
Tilmeldingsfrist: 22. maj 2020 kl. 12:00

Kursusindhold

  • Paradigmeskift og processen (Scharmers Teori U)
  • Følelsesmæssig og økologisk intelligens (Goleman og situationsbestemt ledelse)
  • Tværfaglig ledelses- og organisationsforskning
  • Hjernens og hjertets intelligens
  • Fire grundaspekter samt empati og virksomhedsansvar (CSR-strategi)
  • Bæredygtig ledelse
  • Ledelse med hjertet-trekanten (medansvar, integritet og ressonans)

Om onlinekurser på Niels Brock

Du kan studere, hvor og når det passer ind i hverdagen. Ud over undervisningen i det virtuelle klasserum, er der webinarer hver uge. Et webinar er et online møde, hvor alle deltagerne mødes med video og lyd – og hvor underviseren gennemgår teori og fagstof inden for bæredygtig ledelse, CSR-strategi og virksomhedsetik. Her er der mulighed for at stille spørgsmål og sparre med hinanden.

Materialerne er udarbejdet, så det er muligt også at lære på farten, hvor instruktionsvideo kan tilgås via Smartphone.

Kontakt

Studiesekretær
Gitte Ahlfeldt Studiesekretær

Telefon: 33 41 95 19 E-mail: gah@brock.dk

Mere information

Hvis du ønsker mere information om Niels Brocks kursustilbud kan du registrere dig her.