Grundlæggende lederuddannelse

Den Grundlæggende Lederuddannelse er en praksisnær lederuddannelse, hvor der er lagt vægt på, at det, som du lærer på kurset, kan anvendes umiddelbart efter i dit daglige arbejde løbende. Undervisningen er tilrettelagt med øvelser, gruppearbejde og materialer sådan, at det forbinder teori med din hverdag som leder. Du får tid til at sparre og erfaringsudveksle med andre ledere eller lederaspiranter, hvilket styrker din forståelse af emnerne, og hvordan du kan anvende det lærte i netop den situation du arbejder i.

God ledelse er vigtig for både dig, dine medarbejdere og din virksomhed. Viden om redskaber til god ledelse styrker både din egen personlige og ledelsesmæssige udvikling samt dine medarbejderes motivation og virksomhedens produktivitet. Udvikling af dine ledelseskompetencer er derfor en god investering for både din arbejdsplads og dig selv. Uddannelsen giver dig endvidere mulighed for at opbygge et stærkt fagligt netværk af ledere fra andre brancher og situationer. Et fagligt netværk er vigtigt for din udvikling som leder.

Den Grundlæggende Lederuddannelse er et forløb på 5 moduler á 2-3 dages varighed pr modul (i alt 13 dage fordelt over 5 måneder). Herunder finder du beskrivelse af de forskellige moduler i uddannelsen. 

 

 

Modul 1

Ledelse og Samarbejde

Modul 2

Kommunikation som ledelsesværktøj
Mødeledelse

Modul 3

Anvendelse af situationsbestemt ledelse

Modul 4

Konflikthåndtering som ledelsesværktøj

Modul 5

Medarbejderinvolvering i ledelse/forandringsledelse
Mål med kurset

Du opnår en klar styrkelse af din ledelse både personligt og professionelt på dette forløb. Det sker gennem en udvikling der er båret af et tæt samarbejde med din underviser og dine medkursisters sparring og dialog. Vores mål med den grundlæggende lederuddannelse er, at du går direkte ud i din virksomhed og bruger det, du har lært.

Målet med uddannelsen er, at du

  • bliver bevidst om din rolle som leder.
  • får indsigt i, hvad god ledelse og en god leder er.
  • kan anvende forskellige lederstile og -metoder.
  • bliver bedre til at kommunikere og håndtere konflikter.
  • bliver fortrolig med grundlæggende ledelsesværktøjer.

Målgruppe Den Grundlæggende Lederuddannelse retter sig både mod nye og erfarne ledere, som gerne vil professionalisere ledelsesdisciplinen. I kraft af kursets tilrettelæggelse kan lederaspiranter også deltage; og det er uanset du er ufaglært, faglært eller funktionær, hvis interessen for ledelse er tilstede.
AMU-nr 47750
47751
47752
47753
47754
47755
Varighed af kurset 13 dage
Ufaglært/faglært 2.418 kr.
Videregående uddannelse 7.513 kr.

Desværre er der ikke flere ledige pladser på dette hold

Start- og slutdato: 17. februar 2020 - 10. juni 2020
Sted: H. C. Andersens Boulevard 2
Tilmeldingsfrist: 3. februar 2020 kl. 12:00
Læs mere

Modul 1
47753 Ledelse og samarbejde                                                                                

17.02.20        mandag         08.10-15.30                                            

18.02.20        tirsdag           08.10-15.30                                                                  

19.02.20        onsdag          08.10-15.30                                                                   

 

Modul 2        

47751 Kommunikation som ledelsesværktøj + 47754 Mødeledelse                      

16.03.20        mandag         08.10-15.30                                                                   

17.03.20        tirsdag           08.10-15.30                                             

18.03.20        onsdag          08.10-15.30                                             

 

Modul 3

47755 Anvendelse af situationsbestemt ledelse                                                    

14.04.20        tirsdag           08.10-15.30                                                                  

15.04.20        onsdag          08.10-15.30                                                                   

 

Modul 4

47752 Konflikthåndtering som ledelsesværktøj                                                     

11.05.20        mandag         08.10-15.30                                                                   

12.05.20        tirsdag           08.10-15.30                                                                   

 

Modul 5                                                                                                                    

47750 Medarbejderinvolvering i ledelse                                                                 

08.06.20        mandag         08.10-15.30                                                                   

09.06.20        tirsdag           08.10-15.30                                                                   

10.06.20        onsdag          08.10-15.30                                                                   

 

 

13 dage forbehold for ændringer

Start 2. marts 2020

Start- og slutdato: 2. marts 2020 - 17. juni 2020
Praktisk info: 8:10 - 15:30
Sted: H. C. Andersens Boulevard 2
Tilmeldingsfrist: 17. februar 2020 kl. 12:00
Læs mere

Modul 1
47753 Ledelse og samarbejde

02.03.20 mandag 08.10-15.30  

03.03.20 tirsdag 08.10.15.30

04.03.20 onsdag 08.10-15.30

 

Modul 2

47751 Kommunikation som ledelsesværktøj + 47754 Mødeledelse

01.04.20 onsdag 08.10-15.30

02.04.20 torsdag 08.10-15.30

03.04.20 fredag 08.10-15.30

 

Modul 3

47755 Anvendelse af situationsbestemt ledelse

20.04.20 mandag 08.10-15.30  

21.04.20 tirsdag 08.10-15.30

 

Modul 4

47752 Konflikthåndtering som ledelsesværktøj

18.05.20 mandag 08.10-15.30

19.05.20 tirsdag 08.10-15.30

 

Modul 5

47750 Medarbejderinvolvering i ledelse

15.06.20 mandag 08.10-15.30

16.06.20 tirsdag 08.10-15.30

17.06.20 onsdag 08.10-15.30

Start 30. marts 2020

Start- og slutdato: 30. marts 2020 - 26. juni 2020
Sted: H. C. Andersens Boulevard 2
Tilmeldingsfrist: 16. marts 2020 kl. 12:00
Læs mere

Modul 1
47753 Ledelse og samarbejde                                                                                

30.03.20        mandag         08.10-15.30                                            

31.03.20        tirsdag           08.10-15.30                                                                  

01.04.20        onsdag          08.10-15.30                                                                   

 

Modul 2        

47751 Kommunikation som ledelsesværktøj + 47754 Mødeledelse                      

22.04.20        onsdag          08.10-15.30                                                                   

23.04.20        torsdag          08.10-15.30                                             

24.04.20        fredag            08.10-15.30                                             

 

Modul 3

47755 Anvendelse af situationsbestemt ledelse                                                    

14.05.20        torsdag          08.10-15.30                                                                  

15.05.20        fredag            08.10-15.30                                                                   

 

Modul 4

47752 Konflikthåndtering som ledelsesværktøj                                                     

03.06.20        onsdag          08.10-15.30                                                                   

04.06.20        torsdag          08.10-15.30                                                                   

 

Modul 5                                                                                                                    

47750 Medarbejderinvolvering i ledelse                                                                 

24.06.20        onsdag          08.10-15.30                                                                   

25.06.20        torsdag          08.10-15.30                                                                   

26.06.20        fredag            08.10-15.30                                                                   

 

 

13 dage forbehold for ændringer

Start 4. maj 2020

Start- og slutdato: 4. maj 2020 - 9. september 2020
Sted: H. C. Andersens Boulevard 2
Tilmeldingsfrist: 20. april 2020 kl. 12:00
Læs mere

Modul 1
47753 Ledelse og samarbejde                                                                                

04.05.20        mandag         08.10-15.30                                            

05.05.20        tirsdag           08.10-15.30                                                                  

06.05.20        onsdag          08.10-15.30                                                                   

 

Modul 2        

47751 Kommunikation som ledelsesværktøj + 47754 Mødeledelse                      

27.05.20        onsdag          08.10-15.30                                                                   

28.05.20        torsdag          08.10-15.30                                             

29.05.20        fredag            08.10-15.30                                             

 

Modul 3

47755 Anvendelse af situationsbestemt ledelse                                                    

22.06.20        mandag         08.10-15.30                                                                  

23.06.20        tirsdag           08.10-15.30                                                                   

 

Modul 4

47752 Konflikthåndtering som ledelsesværktøj                                                     

10.08.20        mandag         08.10-15.30                                                                   

11.08.20        tirsdag           08.10-15.30                                                                   

 

Modul 5                                                                                                                    

47750 Medarbejderinvolvering i ledelse                                                                 

07.09.20        mandag         08.10-15.30                                                                   

08.09.20        tirsdag           08.10-15.30                                                                   

09.09.20        onsdag          08.10-15.30                                                                   

 

 

13 dage forbehold for ændringer

Start 2. juni 2020

Start- og slutdato: 2. juni 2020 - 7. oktober 2020
Sted: H. C. Andersens Boulevard 2
Tilmeldingsfrist: 19. maj 2020 kl. 12:00
Læs mere

Modul 1
47753 Ledelse og samarbejde                                                                                

02.06.20        tirsdag           08.10-15.30                                            

03.06.20        onsdag          08.10-15.30                                                                  

04.06.20        torsdag          08.10-15.30                                                                   

 

Modul 2        

47751 Kommunikation som ledelsesværktøj + 47754 Mødeledelse                      

24.06.20        onsdag          08.10-15.30                                                                   

25.06.20        torsdag          08.10-15.30                                             

26.06.20        fredag            08.10-15.30                                             

 

Modul 3

47755 Anvendelse af situationsbestemt ledelse                                                    

12.08.20        onsdag          08.10-15.30                                                                  

13.08.20        torsdag          08.10-15.30                                                                   

 

Modul 4

47752 Konflikthåndtering som ledelsesværktøj                                                     

10.09.20        torsdag          08.10-15.30                                                                   

11.09.20        fredag            08.10-15.30                                                                   

 

Modul 5                                                                                                                    

47750 Medarbejderinvolvering i ledelse                                                                 

05.10.20        mandag         08.10-15.30                                                                   

06.10.20        tirsdag           08.10-15.30                                                                   

07.10.20        onsdag          08.10-15.30                                                                   

 

 

13 dage forbehold for ændringer

 

Mere end

1400 deltagere
har gennemført kurset i perioden 2017-2019

På spørgsmålet: "Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?" scorer Niels Brocks lederkurser i gennemsnit:

8,6 ud af 10
Kilde: Viskvalitet.dk

Niels Brocks lederkurser scorer i gennemsnit:

8,2 ud af 10
på spørgsmålet: "Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?"

På spørgsmålet: "Læreren var god til at forklare?" scorer kurset:

8,8 ud af 10
Kilde: Viskvalitet.dk

Praktiske oplysninger

Den grundlæggende lederuddannelse varer 13 dage som er spredt over en periode på 6 måneder.

Undervisningen er inddelt i moduler og foregår mandag, tirsdag og torsdag i tidsrummet 08.10-15.30.

Al undervisning foregår hos Niels Brock Kursusafdeling på H. C. Andersens Boulevard 2, København K.

Niels Brock kursuscenter tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

Tilhører du AMU-målgruppen ydes tilskud til uddannelsen.

AMU målgruppen er defineret ved uddannelse svarende til  DUN-niveau 1-4. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Er din uddannelse på DUN-niveau 5 eller højere, er du ikke i AMU-målgruppen, og du skal derfor betale fuld pris.

For kursusdeltagere i AMU-målgruppen er der mulighed for at arbejdspladsen kan få kr. 871,- pr. dag/fuldtidsansat i løntabsgodtgørelse.

Du kan læse mere om Løntabsgodtgørelse her

Niels Brock udbyder også AMU kurser til ledige. I kursusoversigten på www.nielsbrock.dk/kurser kan du vælge kurser for ledige i venstre side. 

Et kompetenceforløb har typisk en varighed på 21-30 dage og lever derfor fuldt op til de rettigheder, du har som ledig i forbindelse med 6 ugers jobrettet uddannelse

Hvis du vil tilmeldes skal du udfylde en særlig blanket kaldet AR237. Tryk på en dato her på siden hvor der står Kun for ledige for at hente en tilmeldingsblanket. 

Når du har udfyldt blanketten og din A-kasse har underskrevet den, kan du sende den med mail til kursus@brock.dk. 

Du er først endeligt tilmeldt, når vi har modtaget underskrevet AR237 fra din A-kasse.

Hvem kan få 6 ugers jobrettet uddannelse? 

Det er din uddannelsesbaggrund, der er afgørende for, om du kan få uddannelse, mens du er ledig. 6 ugers jobrettet uddannelse er som udgangspunkt målrettet ledige uden uddannelse eller med en kortere uddannelse i bagagen.

Du har adgang til 6 ugers jobrettet uddannelse, hvis du:

  • Er ledig og ufaglært
  • Er ledig og faglært
  • Er ledig og har både en erhvervsfaglig og en kort videregående uddannelse 

Din arbejdsløshedskasse træffer afgørelse om din ret til 6 ugers jobrettet uddannelse, og dit jobcenter skal vejlede dig om muligheden for 6 ugers kurserne for ledige, hvis du anmoder om det, og det er også dit jobcenter, der betaler for din uddannelse.
Som ledig kan du maksimalt deltage i ét jobrettet kursus eller ét jobrettet uddannelsesforløb. Det vil sige, at vælger du et kursus på 1 dag, har du opbrugt din ret til yderligere jobrettet uddannelse. Det er altså en god ide at prioritere længere forløb, når du skal vælge kurser for ledige.

Adgang til 6 ugers jobrettet uddannelse

I Bekendtgørelsen om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige, står der blandt andet: 

§ 1. Ledige, der er dagpengeberettigede efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., kan deltage i jobrettet uddannelse, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Retten gælder for:

1) personer, der ikke har en erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed overstiger en erhvervsuddannelse eller anden uddannelse, der kan sidestilles med en erhvervsuddannelse, og

2) personer, der ikke har en videregående uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed overstiger en uddannelse på erhvervsakademiniveau, og som samtidig har en erhvervsuddannelse eller anden uddannelse, der kan sidestilles med en erhvervsuddannelse.

Positivlisten (landsdækkende)

Når du søger 6 ugers jobrettet uddannelse kan du vælge forløb fra Positivlisten, som offentliggøres af Beskæftigelsesministeriet. Den landsdækkende positivliste udarbejdes af de relevante ministerier i et samarbejde med Beskæftigelsesrådet.

Niels Brock udbyder ovenstående forløb samt en række andre af disse forløb fra positivlisten.

Niels Brock har ikke et udbud fra den Regionale positivliste.

Stk. 3. Personer, der anses for beskæftigede efter lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse eller lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), har ikke ret til jobrettet uddannelse efter denne bekendtgørelse.

§ 3. 6 ugers jobrettet uddannelse skal være afsluttet inden for de første 9 måneders sammenlagt ledighed for personer, der er fyldt 25 år, og inden for de første 6 måneders sammenlagt ledighed for personer, der ikke er fyldt 25 år.

§ 4. En person, som er påbegyndt en uddannelse i en opsigelsesperiode, kan fortsætte med uddannelsen som jobrettet uddannelse i op til 6 uger fra første ledighedsdag i dagpengeperioden, forudsat at uddannelsen kan tages som jobrettet uddannelse, og at personen er omfattet af målgruppen for jobrettet uddannelse. Det er ikke en betingelse, at personen har deltaget i en samtale i jobcentret. jf. § 7.

Kontakt

Kursussekretær for Kursusafdelingen
Anette Rohde Kursussekretær for Kursusafdelingen

Telefon: 33 41 96 61 E-mail: apn@brock.dk

Mere information

Hvis du ønsker mere information om Niels Brocks kursustilbud kan du registrere dig her.