PRIVATLIVSPOLITIK & COOKIES

For at du kan få undervisning og en uddannelse på en skole som Niels Brock, er det nødvendigt, at skolen behandler (indsamler, opbevarer og bruger) nogle oplysninger om dig. Det beskriver vi i vores privatlivspolitik. Vi bruger cookies til at give dig den bedst mulige oplevelse på siden. Cookies bruges til statistik og målrettet markedsføring. Hvis du klikker videre på siden accepterer du, at der sættes cookies. Læs mere om Niels Brocks privatlivspolitik og brug af cookies her

Grundlæggende lederuddannelse

Grundlæggende Lederuddannelse (GLU) er to år i træk blevet kåret som den bedste lederuddannelse fordi du med det samme kan bruge det lærte i dit daglige arbejde. God ledelse er vigtigt for både dig og din virksomhed. Viden om redskaber til god ledelse styrker din egen personlige og ledelsesmæssige udvikling, dine medarbejderes motivation og virksomhedens produktivitet. Udvikling af dine ledelseskompetencer er derfor en god investering for både din arbejdsplads og dig selv.

DI_indgang_business_dreng_pige_taler.jpg
Mål med kurset

På kurset i grundlæggende ledelse bygger vi på med flere værktøjer, så du til sidst har været hele spektret igennem. Du vil nu forstå dig selv og de forskelligheder, du skal navigere i på din arbejdsplads. Du har en række værktøjer til at navigere i såvel de menneskelige miljø som det faglige miljø. Du vil nu kunne stå stærkt og kunne være åben overfor dine medarbejdere og vælge hvordan du ønsker at udvikle medarbejderne i dit ressortområde.

Målgruppe Kursusforløbet henvender sig til både faglærte og ufaglærte målgrupper der arbejder med eller har interesse i at arbejde med ledelse.
Varighed af kurset 13 dage
Pris 7.513,00 kr.
Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris
Kontakt kursussekretæren hvis du tilhører AMU-målgruppen med kursets AMU-nr.
AMU-nr 435590

Holdet er fyldt.

Start- og slutdato: 19. august 2019 - 12. december 2019
Periode: Fra kl. 8.10 - 15.30
Sted: H. C. Andersens Boulevard 2

Holdet er fyldt

Start- og slutdato: 23. september 2019 - 22. januar 2020
Periode: Fra kl. 8.10-15.30
Sted: H. C. Andersens Boulevard 2

Start- og slutdato: 11. november 2019 - 4. marts 2020
Periode: Fra kl. 8.10-15.30
Sted: H. C. Andersens Boulevard 2

Om uddannelsen

Den Grundlæggende Lederuddannelse er to år i træk blevet kåret som den bedste ledelsesuddannelse på grund af muligheden for at gå direkte fra kurset og bruge det lærte i det daglige arbejde. Øvelser, gruppearbejder og de fleste materialer er tilrettelagt efter at binde teori med din hverdag som leder. Du får tid til at sparre og erfaringsudveksle med andre ledere eller lederaspiranter, hvilket styrker både din forståelse af emnerne og også at du har en klar fornemmelse for hvordan du vil bruge det lærte i netop den situation du arbejder i.

Praktiske oplysninger

Den Grundlæggende Lederuddannelse indeholder følgende moduler:

Modul 1: Fokus på dig som leder og din person

Da lederskab er tær knyttet til den person, der praktiserer det, er det en god start på den grundlæggende lederuddannelse at se nærmere på lederen selv. Derfor arbejder du i første modul med din egen persontype, dine arbejdsværdier og emotionelle intelligens. Alt dette for at få et klarere billede af dit ”Ledelsesrum” og hvad der styrer din kommunikation.

I processen vil du blive udfordret gennem mødet med kursister med andre persontyper, værdier og tilgange til arbejde og ledelse.

Når vi er færdige med modulet er du formodentlig blevet klogere på dig selv og måske bedre til at arbejde sammen med mennesker der er forskellige fra dig selv.

Modul 2: Fokus på dig og din gruppe, jeres kommunikation og profil

I dette modul arbejder du med sammenhængskraften og kommunikationen i din gruppe/afdeling.

Din evne til at opfatte, kommunikere og argumentere udvikles. Den styrkes yderligere gennem rammesætning, aktiv lytning og feedback øvelser.

Dette præger din rolleprofil, som følges op af en analyse af de roller dine medarbejdere udfylder i gruppen.

Alt dette samles til sidst i arbejdet med kommunikation gennem møder.

Modul 3: Fokus på hvordan jeg udvikler mine medarbejdere – Styrker dem både fagligt og personligt

Den grundlæggende lederuddannelse byder naturligvis også på læring om talent- og medarbejderudvikling. Udover at drive forretning, så handler godt lederskab i bund og grund om at skabe et godt arbejdsmiljø for medarbejderne. Derfor arbejder vi i 3. modul med udvikling af dine medarbejdere i et stressfrit miljø.

Fokus bliver lagt på at finde vejen til løbende at udvikle på dine medarbejdere gennem situationsbestemt ledelse, motivation, arketyper og ledelsescoaching.

I praksis betyder det at du opbygger din relation til den enkelte medarbejder og samtidig styrker medarbejderens forståelse af de forventninger I har til hinanden.

Modul 4: Fokus på forebyggelse og håndtering af konflikter og vanskelige samtaler

Forebyggelse af konflikter og nedtrapning af opståede konflikter er i fokus på dette modul.

Du vil arbejde med konflikters opståen og hvorledes du kan nedtrappe eller forebygge disse eksempelvis gennem sprogbrug, assertiv adfærd og mægling.

Derudover kommer du til at træne ”vanskelige samtaler”, som kan blive resultatet, hvis alt andet fejler.

Modul 5: Fokus på medarbejder involvering i ledelse

En vigtig læring på den grundlæggende lederuddannelse er, at du som leder ikke skal stå alene. Derfor er det vigtigt at kunne involvere sine medarbejdere. Det kigger vi nærmere på i dette modul, hvor vi også sætter fokus på forandring i organisationen.

Du kommer til at se på ”Transitionsledelse” og Kottlers model for forandring. Disse teorier sætter du i relation til forandringer du selv har været en del af. Målet er at vi når frem til gennem involvering af medarbejdere at fremme og styrke en evne i gruppen til at fungere i forandring eller sågar i løbende forandringer.

Du er efter dette forløb på vej mod en klar styrkelse af din ledelse. En udvikling der er båret af et tæt samarbejde med din underviser og dine medkursisters evne til sparring og dialog. Vores mål med den grundlæggende lederuddannelse er at du går direkte ud i din virksomhed og bruger det du har lært.

Den grundlæggende lederuddannelse varer 13 dage som er spredt over en periode på 6 måneder.

Undervisningen er inddelt i moduler og foregår mandag, tirsdag og torsdag i tidsrummet 08.10-15.30.

Al undervisning foregår hos Niels Brock Kursusafdeling på H. C. Andersens Boulevard 2, København K.

Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tider inden for kursusperioden, fagenes rækkefølge, samt ændringer af lovmæssig art.

 

Holdoversigt 19.8-4.12 2019

Dato Ugedag Tidspunkt

Modul 1

47753 Ledelse og samarbejde

19.08.19
20.08.19
21.08.19

Mandag
Tirsdag
Onsdag

08.10-15.30

Modul 2

47751 Kommunikation som ledelsesværktøj + 47754 Mødeledelse

16.09.19
17.09.19
18.09.19

Mandag 
Tirsdag 
Onsdag

08.10-15.30

Modul 3

47755 Anvendelse af situationsbestemt ledelse

09.10.19
10.10.19
Onsdag
Torsdag
08.10-15.30

Modul 4

47752 Konflikthåndtering som ledelsesværktøj

04.11.19
05.11.19
Mandag
Tirsdag
08.10-15.30

Modul 5

47750 Medarbejderinvolvering i ledelse

02.12.19
03.12.19
04.12.19
Mandag
Tirsdag
Onsdag
08.10-15.30

13 dage med forbehold for ændringer

 

Holdoversigt 23.9 2019 -22.1 2020 

Dato Ugedag Tidspunkt

Modul 1

47753 Ledelse og samarbejde

23.09.19
24.09.19
25.09.19

Mandag
Tirsdag
Onsdag

08.10-15.30

Modul 2

47751 Kommunikation som ledelsesværktøj + 47754 Mødeledelse

21.10.19
22.10.19
23.10.19

Mandag 
Tirsdag 
Onsdag

08.10-15.30

Modul 3

47755 Anvendelse af situationsbestemt ledelse

18.11.19
19.11.19
Mandag
Tirsdag
08.10-15.30

Modul 4

47752 Konflikthåndtering som ledelsesværktøj

16.12.19
17.12.19
Mandag
Tirsdag
08.10-15.30

Modul 5

47750 Medarbejderinvolvering i ledelse

20.01.20
21.01.20
22.01.20
Mandag
Tirsdag
Onsdag
08.10-15.30

13 dage med forbehold for ændringer

 

Holdoversigt 11.11 2019 -4.3 2020

Dato

Ugedag Tidspunkt

Modul 1

47753 Ledelse og samarbejde

11.11.19
12.11.19
13.11.19

Mandag
Tirsdag
Onsdag

08.10-15.30

Modul 2

47751 Kommunikation som ledelsesværktøj + 47754 Mødeledelse

09.12.19
10.12.19
11.12.19

Mandag 
Tirsdag 
Onsdag

08.10-15.30

Modul 3

47755 Anvendelse af situationsbestemt ledelse

09.01.20
10.01.20
Mandag
Tirsdag
08.10-15.30

Modul 4

47752 Konflikthåndtering som ledelsesværktøj

03.02.20
04.02.20
Mandag
Tirsdag
08.10-15.30

Modul 5

47750 Medarbejderinvolvering i ledelse

02.03.20
03.03.20
04.03.20
Mandag
Tirsdag
Onsdag
08.10-15.30

13 dage med forbehold for ændringer

Har du en uddannelse svarende til niveau 5 eller over (på listen), er du udenfor AMU-målgruppen og betaler derfor fuld pris for at tage den grundlæggende lederuddannelse.

For at være i AMU-målgruppen, skal din uddannelse svare til niveau 1-4 på DUN niveau. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

VEU løntabsgodtgørelse

871,- pr. dag pr. fuldtidsansat i AMU-målgruppen. Info om VEU: Klik her

Er du ledig

Skal du rekvirere en AR237-tilmeldingsblanket? Send en mail til: tilmeldinger@brock.dk

Kontakt

Kursussekretær for Videreuddannelse
Anette Rohde Kursussekretær for Videreuddannelse

Telefon: 33 41 96 61 E-mail: apn@brock.dk