Strategisk ledelse

Som leder er det vigtigt at have overblik. Det betyder, at du indimellem må op i helikopteren og se det hele lidt ovenfra og væk fra de daglige ledelsesopgaver – og det er netop det, det strategiske lederskab handler om – at se, hvor virksomheden bevæger sig hen? Er den på rette vej og følger den virksomhedens vision og mission? Du må som leder sætte mål, som er realistiske og målbare og det er vigtigt, at du kommunikerer mål og virksomhedens værdier ud til dine medarbejdere og til omverden. 

Kurset i strategisk ledelse er et online forløb, som foregår i et virtuelt klasserum. Klasserummet tilgår du via Internettet og her finder du instruktionsvideoer, tekster, tests samt links til relevante materialer om ledelsesstrategier. Underviseren er til rådighed i såvel dag- som aftentimerne og der er fuld fleksibilitet i forhold til tid og sted.

Niels Brock - strategisk ledelse online.jpg
Mål med kurset

Kurset i strategisk ledelse sætter fokus på sammenhængen mellem jeres interne og eksterne kommunikation i virksomheden og vigtigheden af, at virksomhedens image stemmer overens med virksomhedens profil og de ansattes identitet som medlemmer af organisationen. Denne overensstemmelse er med til at sørge for, at din ledelsesstrategi bliver ført ud i livet og sikre, at I alle arbejder mod de samme mål. Kurset i strategisk ledelse afsluttes med mundtlig eksamen ud fra en case fra din virksomhed. Målet med kurset i strategisk ledelse er, at du bliver klogere på arbejdet med ledelsesstrategi – både i teori og praksis.

Målgruppe Vi stiller ikke krav til dine forudsætninger. Det vigtigste er, at du ønsker at styrke dit kendskab til det strategiske lederskab og dine kompetencer inden for strategisk ledelse og har lyst til sparring og at få et fagligt løft til hverdagens opgaver.
Varighed af kurset 10 uger
Pris 11.200,00 kr.

Start 3. februar 2020

Start- og slutdato: 3. februar 2020 - 24. april 2020
Tilmeldingsfrist: 31. januar 2020 kl. 12:00

Start 16. marts 2020

Start- og slutdato: 16. marts 2020 - 29. maj 2020
Tilmeldingsfrist: 13. marts 2020 kl. 12:00

Start 14. april 2020

Start- og slutdato: 14. april 2020 - 12. juni 2020
Tilmeldingsfrist: 10. april 2020 kl. 12:00

Start 18 maj 2020

Start- og slutdato: 18. maj 2020 - 24. juli 2020
Tilmeldingsfrist: 15. maj 2020 kl. 12:00

Kursusindhold

Det er vigtigt at image afspejler virksomhedens profil og identitet, så der er overensstemmelse mellem det at være i virksomheden, og det som virksomheden kommunikerer ud til omverden og sine interessenter. Netop ved at arbejde med strategisk ledelse og herunder strategisk kommunikation, får du dette til at lykkes.

Kurset giver en grundig introduktion til en række faktorer, som har betydning for vores ledelsesstrategi, heriblandt:

  • Vision, mission og værdier
  • Kommunikationsmodeller – og paradigmer
  • Kommunikationstrekanten – identitet, image og etos
  • Kulturteori og kulturen i virksomheden
  • Diskursanalyse og værdier
  • Intern kommunikation – organisationskommunikation og mellemlederens rolle
  • Forandringskommunikation og den brændende platform
  • Værktøjer til kommunikation samt kommunikative kanaler

Om onlinekurser på Niels Brock

Du kan studere, hvor og når det passer ind i hverdagen. Ud over undervisningen i det virtuelle klasserum, er der webinarer hver uge. Et webinar er et online møde, hvor alle deltagerne mødes med video og lyd – og hvor underviseren gennemgår teori og fagstof inden for strategisk ledelse. Her er der mulighed for at stille spørgsmål og sparre med hinanden.

Materialerne er udarbejdet, så det er muligt også at lære på farten, hvor instruktionsvideo kan tilgås via Smartphone.

Kontakt

Studiesekretær
Gitte Ahlfeldt Studiesekretær

Telefon: 33 41 95 19 E-mail: gah@brock.dk

Mere information

Hvis du ønsker mere information om Niels Brocks kursustilbud kan du registrere dig her.