Videregående Lederuddannelse

Den Videregående Lederuddannelse bygger oven på Den Grundlæggende Lederuddannelse, som vi anbefaler, at du gennemfører inden du kaster dig over det videregående forløb.

Der fokuseres på at kunne lede medarbejdere bæredygtigt, skabe resultater gennem arbejdslyst, engagement og trivsel med udgangspunkt i din integritet som leder.

Mål for kurset

På Den videregående Lederuddannelse lærer du: 

  • at blive en endnu bedre, opdateret leder for dine medarbejdere, hvilket ruster dig til at kunne håndtere fremtidens ledelsesudfordringer.
  • at anvende en coachende tilgang i medarbejdersamtaler, hvilket skaber ejerskab og engagement.

Den Videregående Lederuddannelse er et spændende, meget praksisnært og relevant forløb, som giver dig redskaber til at blive en endnu bedre og opdateret leder for dine medarbejdere.

En Lederuddannelse er en god investering for dig og din virksomhed. God ledelse skaber højere trivsel, mindre sygefravær, øget engagement og effektivitet samt forbedret bundlinje.

 

Målgruppe Det er en fordel at du har gennemført Grundlæggende Lederuddannelse eller andre lederkurser for at deltage på dette kursus.
AMU-nr 42833
43575
44633
49442
Varighed af kurset 9 dage
Ufaglært/faglært 1.612 kr.
Videregående uddannelse 5.167 kr.
Vedr. prisinformation se evt. punktet Tilhører du AMU-målgruppen? under Praktiske oplysninger.

Start 27. februar 2020

Start- og slutdato: 27. februar 2020 - 15. maj 2020
Praktisk info: kl. 08:10-15:30
Sted: H. C. Andersens Boulevard 2
Tilmeldingsfrist: 20. februar 2020 kl. 12:00
Læs mere

Modul 1
42833 Anerkendende ledelse
27.02.20 torsdag 08.10-15.30
28.02.20 fredag 08.10-15.30

Modul 2
43575 Lederens forhandlingsteknik
23.03.20 mandag 08.10-15.30
24.03.20 tirsdag 08.10-15.30
25.03.20 mandag 08.10-15.30

Modul 3
49442 Lederens værktøjer til at forebygge stress
16.04.20 torsdag 08.10-15.30

Modul 4
44633 Coaching som ledelsesværktøj
13.05.20 onsdag 08.10-15.30
14.05.20 torsdag 08.10-15.30
15.05.20 fredag 08.10-15.30


9 dage forbehold for ændringer

Start 21. april 2020

Start- og slutdato: 21. april 2020 - 26. juni 2020
Praktisk info: kl. 08:10-15:30
Sted: H. C. Andersens Boulevard 2
Tilmeldingsfrist: 14. april 2020 kl. 12:00
Læs mere

Modul 1
42833 Anerkendende ledelse
21.04.20 tirsdag 08.10-15.30
22.04.20 onsdag 08.10-15.30

Modul 2
43575 Lederens forhandlingsteknik
18.05.20 mandag 08.10-15.30
19.05.20 tirsdag 08.10-15.30
20.05.20 mandag 08.10-15.30

Modul 3
49442 Lederens værktøjer til at forebygge stress
08.06.20 mandag 08.10-15.30

Modul 4
44633 Coaching som ledelsesværktøj
24.06.20 onsdag 08.10-15.30
25.06.20 torsdag 08.10-15.30
26.06.20 fredag 08.10-15.30


9 dage forbehold for ændringer

Start 27. maj 2020

Start- og slutdato: 27. maj 2020 - 29. august 2020
Sted: H. C. Andersens Boulevard 2
Tilmeldingsfrist: 18. maj 2020 kl. 12:00
Læs mere

Modul 1                                                                                                                    

42833 Anerkendende ledelse                                                                                 

27.05.20       onsdag          08.10-15.30                                                                                        

28.05.20       torsdag          08.10-15.30                                                                                         

 

Modul 2                                                                                                                    
43575 Lederens forhandlingsteknik                                                                       

17.06.20       onsdag          08.10-15.30                             

18.06.20       torsdag          08.10-15.30                                                                                        

19.06.20       fredag           08.10-15.30                                                                                         

 

Modul 3                                                                                                                                          

49442 Lederens værktøjer til at forebygge stress                                                 

10.08.20       mandag         08.10-15.30                                                                                         

 

Modul 4                                                                                                                                          

44633 Coaching som ledelsesværktøj                                                                   

26.08.20       onsdag          08.10-15.30                                                                                        

27.08.20       torsdag          08.10-15.30                                                                                         

29.08.20       fredag           08.10-15.30                                                                                         

 

9 dage forbehold for ændringer

Start 18. august 2020

Start- og slutdato: 18. august 2020 - 1. oktober 2020
Praktisk info: kl. 08:10 - 15:30
Sted: H. C. Andersens Boulevard 2
Tilmeldingsfrist: 9. august 2020 kl. 12:00
Læs mere

Modul 1                                                                                               

42833 Anerkendende ledelse + 49442 Lederens værktøjer til at forebygge stress                   

18.08.20       Tirsdag          08.10-15.30                                                                                        

19.08.20       Onsdag         08.10-15.30                                                                                         

20.08.20       Torsdag         08.10-15.30                                                                                         

 

Modul 2                                                                                                                    
43575 Lederens forhandlingsteknik                                                                       

08.09.20       Tirsdag          08.10-15.30                                                                                        

09.09.20       Onsdag         08.10-15.30                                                                                         

10.09.20       Torsdag         08.10-15.30                                                                                         

 

Modul 3

44633 Coaching som ledelsesværktøj                                                                   

29.09.20       Tirsdag          08.10-15.30                                                                                        

30.09.20       Onsdag         08.10-15.30                                                                                         

01.10.20       Torsdag         08.10-15.30                                                                                         

 

9 dage forbehold for ændringer

 

Om kurset

Den Videregående Lederuddannelse består af 4 kursusmoduler i alt 9 dage, som afvikles over en periode på 3-4 måneder. Læs mere om modulerne under Praktiske oplysninger.

Den Videregående Lederuddannelse er et spændende, meget praksisnært og relevant forløb, som giver dig redskaber til at blive en endnu bedre og opdateret leder for dine medarbejdere.

En Lederuddannelse er en god investering for dig og din virksomhed. God ledelse skaber højere trivsel, mindre sygefravær, øget engagement og effektivitet samt forbedret bundlinje.

Modulbeskrivelse

(AMU nr. 42833)

Den anerkendende tilgang går igen gennem alle moduler; vi ser den anerkendende tilgang som en forudsætning for at blive en god leder og som et operationelt dialogredskab til udvikling af medarbejdernes faglige og personlige kompetencer, som sikrer en fremadrettet, løsningsorienteret tilgang til problemer og konflikter.

Udbytte: Efter dette modul har du erhvervet viden som gør dig til en endnu bedre leder for dine medarbejdere, som ruster dig til at håndtere fremtidens ledelsesudfordringer.

(AMU nr. 43575)

Der foregår altid former for forhandling i en virksomhed, store som små, internt og eksternt med kunder og leverandører. På dette modul får du styrket din gennemslagskraft og mulighed for at skabe win-win situationer. Vi arbejder med forhandlingens faser, win/win filosofien, lederens forberedelse, tips og tricks samt teknikken bag en succesfuld aftale. Da forhandling handler om kommunikation, dykker vi dybere ned i kommunikationens redskaber og deres betydning for succesfulde forhandlinger. Du lærer at anvende forskellige spørge- og lytte teknikker, der styrker din forhandlingsposition.

Udbytte: Efter forløbet har du erhvervet værktøjer, som fremmer klimaet i dine forhandlinger og giver dig større gennemslagskraft.

(AMU nr. 49442)

Stressforebyggelse og psykisk arbejdsmiljø er højaktuelt i en tid med konstant forandring. Du lærer metoder til at identificere problemstillinger i relation til psykisk arbejdsmiljø og stress, og på baggrund heraf gennemføre tiltag der fremmer det psykiske gode arbejdsmiljø og forebygger stress.                       

Udbytte: Efter forløbet kan du identificere og forebygge stress i dit team. På den måde kan du medvirke til at forbedre trivsel og engagement.

(AMU nr. 44633)

Den coachende tilgang er meget relevant for den moderne leder. På dette modul vil du på et grundlæggende niveau lære at anvende korrekte coachingmetoder i forskellige situationer f.eks. i forhold til grupper/enkeltpersoner og formel/uformel coaching. Du vil med coaching teknikker have nemmere ved at involvere og engagere dine medarbejdere i arbejdets udførelse.

Udbytte: Efter forløbet har du lært metoder som gør dig i stand til at involvere og engagere dine medarbejdere langt mere effektivt.

Praktiske oplysninger

Daglig undervisning i tiden 08.10-15.30.

Niels Brocks kursusafdeling forbeholder sig ret til at aflyse og ændre annoncerede kurser, hvis der ikke er et tilstrækkeligt antal tilmeldinger, eller som følge af lovændringer.

Der udstedes kursusbevis efter gældende regler for Arbejdsmarkedsuddannelserne. Hvis du ønsker en mere detaljeret beskrivelse af de enkelte kurser, kan du finde dem på www.efteruddannelse.dk

Bemærk

Forløbet den 20.11.2019 til 06.11.2019 varer kun 9 dage.

Pris indenfor AMU målgruppen er kr. 1.550

Pris udenfor AMU målgruppen er kr. 5.167,15

For deltagere som tilhører AMU-målgruppen ydes tilskud til uddannelsen.

AMU målgruppen er defineret ved uddannelse svarende til  DUN-niveau 1-4. Du kan tjekke hvilket niveau din uddannelse svarer til her.

Er din uddannelse på DUN-niveau 5 eller højere, er du ikke i AMU-målgruppen, og du skal derfor betale fuld pris.

Er du ledig?

Niels Brock udbyder også AMU kurser til ledige. Hvis du vil tilmeldes skal du udfylde en særlig blanket kaldet AR237. Når du har udfyldt blanketten og din A-kasse har underskrevet den, kan du sende den med mail til kursus@brock.dk.

For kursusdeltagere i AMU-målgruppen er der mulighed for at arbejdspladsen kan få kr. 871,- pr. dag/fuldtidsansat i løntabsgodtgørelse.

Du kan læse mere om Løntabsgodtgørelse her.

Kontakt

Kursussekretær for Kursusafdelingen
Anette Rohde Kursussekretær for Kursusafdelingen

Telefon: 33 41 96 61 E-mail: apn@brock.dk

Mere information

Hvis du ønsker mere information om Niels Brocks kursustilbud kan du registrere dig her.