Udvidet bogholderi & regnskab

Udvidet bogholderi og regnskab er en opfølgning på vores kursus om Grundlæggende bogholderi. Her får du en introduktion til den relevante lovgivning i forhold til dagligt bogholderi og regnskab. Vi gennemgår bl.a. udvalgte regnskabsposter understøttet af praktiske eksempler og opgaver.

NielsBrock_7045.jpg (1)
Mål med kurset

Efter kurset har du overblik over og en forståelse for formål og sammenhænge i bogføringen, kendskab til regnskabsmæssig behandling af udvalgte regnskabsposter, samt kendskab til periodeafslutning og afstemningsmetoder. 

Målgruppe Bogholdere, som har grundlæggende erfaring med bogholderi og regnskab samt løbende afstemninger, og som ønsker at udvide deres kompetencer inden for periodeafslutning, aflæggelse af regnskaber og intern rapportering, og som ønsker at få kendskab til den relevante lovgivning i forhold til regnskabet. Niels Brock tilbyder også et kursus i Grundlæggende bogholderi.
Varighed af kurset 2 dage
Pris 5.500,00 kr.
Ex. moms. Materialer og forplejning er inkluderet i kursusgebyret

Start- og slutdato: 17. september 2020 - 18. september 2020
Tilmeldingsfrist: 3. september 2020 kl. 12:00

Start- og slutdato: 29. oktober 2020 - 30. oktober 2020
Tilmeldingsfrist: 15. oktober 2020 kl. 12:00

Start- og slutdato: 19. november 2020 - 20. november 2020
Tilmeldingsfrist: 5. november 2020 kl. 12:00

Margrethe Kjellberg

Jeg har været meget tilfreds med hele kurset.

Bettina Højriis Larsen

Underviser var god til at undervise i alle niveauer. Og rigtig god til at udfordre.

Praktiske oplysninger

Alle businesskurser er fra kl. 08.30 – 16.00.


  • Kort repetition af grundlæggende regnskab
  • Bogholderiets formål
  • Indre sammenhænge i bogholderiet og regnskabet
  • Gennemgang af hovedregler i bogføringsloven
  • Gennemgang af hovedregler i årsregnskabsloven
  • Udvalgte områder inden for moms og skat af betydning for bogholderiet
  • Gennemgang af afskrivningsmetoder og regler for samme
  • Bogføring af specielle bilag herunder; tab på debitorer, salg af anlægsaktiver m.m.
  • Typiske afstemninger og periodiseringer i forbindelse med periodeafslutning
  • Årsafslutning med opstilling af regnskab i beretningsform.

Kontakt

Kursussekretær for Kursusafdelingen
Eva Vernerlund Kursussekretær for Kursusafdelingen

Telefon: 33 41 96 12 E-mail: eve@brock.dk